Begraafplaats Duinrust

Elke dag open van 10.00 - 20.00 uur.Overzicht van begraafplaats Duinrust

In een parkachtige omgeving ligt, aan de Bankenlaan, de gemeentelijke begraafplaats Duinrust. Deze is in vier fasen ontstaan. Het eerste gedeelte werd in 1908 door de toenmalige gemeente Wijk aan Zee en Duin aangelegd. In 1923 nam de gemeente Beverwijk een begraafplaats in gebruik naast dat van de gemeente Wijk aan Zee en Duin. Bij de samenvoeging van beide gemeenten in 1936 werd het één begraafplaats. In 1950 en in 1965 vonden er uitbreidingen plaats waarbij ook de huidige aula werd gebouwd.  

Begraven

U kunt een uitvaart zelf regelen. Neem hiervoor contact op met de medewerkers van Duinrust. Als u kiest voor een begrafenisondernemer dan worden de praktische en administratieve zaken en vaak ook de begrafenisplechtigheid geregeld. Tijdens de uitvaart kunt u zelf uitgekozen muziek laten afspelen, maar er is ook muziek beschikbaar. Het is mogelijk om een cd - of een dvdopname van de plechtigheid te laten maken.

Algemeen graf

Een algemeen graf is eigendom van de gemeente. U huurt een plekje voor 15 jaar in een gedeeld graf en de begraafplaats bepaalt de plaats. Er worden twee personen in begraven en de termijn van dit graf kan niet worden verlengd. Een gedenkteken (liggend en maximaal 60x45x6cm) wordt na 15 jaar verwijderd waarna het graf geruimd kan worden.

Particulier grafVoorbeeld van particuliere graven

Een particulier graf huurt u voor 10, 20 of 30 jaar voor 2 personen. Hierna kunnen de rechten verlengd worden met 5, 10 of 20 jaar. Bij de 10- en 20-jarige graven bepaalt de gemeente waar het graf wordt uitgegeven en bij een 30 jarig graf kunt u zelf een plekje uitzoeken. Bij een 30-jarig graf ‘special’ kunt u een betonnen grafkelder laten plaatsen of een groter grafmonument.

Bovengronds begraven

De graven worden in een betonnen muur geplaatst. Het graf wordt uitgegeven voor 20 jaar. Daarna kan het verlengd worden met 5, 10 of 20 jaar. Elk graf is voor 1 overledene maar u kunt ook graven naast elkaar reserveren als familiegraf.

Particulier islamitisch graf

Op een apart gedeelte van de begraafplaats kan begraven worden volgens de Islam. Deze graven worden uitgegeven voor 10, 20 of 30 jaar met een verlenging van 5,10 of 20 jaar. Daarna worden de resten bijgezet in een Islamitisch verzamelgraf. 

Kindergraf

Op aparte kinderhofjes worden kinderen tot 12 jaar in eigen sfeer en intimiteit begraven voor een periode van 20 jaar. Hierna kunnen de rechten verlengd worden met 5, 10 of 20 jaar. Het formaat van een gedenkteken en de hoogte van de beplanting is gebonden aan regels.

CremerenVoorbeeld van een graf in het urnenbos

Een crematieplechtigheid kan plaatsvinden in de gebouwen van de begraafplaats ook al heeft Duinrust geen eigen crematorium. De aula en/of de koffiekamer worden dan gehuurd voor de afscheidsdienst. Na afloop brengt de uitvaartverzorger de overledene naar een crematorium.

As verstrooien

De begraafplaats heeft een strooiveld. De familie kan zelf de as verstrooien in aanwezigheid van een medewerker van de begraafplaats, maar zij kunnen dat ook voor u doen. Gedenktekens worden op een heuveltje naast het strooiveld geplaatst. De as kan ook over een graf uitgestrooid worden, of op een ander geliefd plekje. Daarvoor is wel toestemming van de eigenaar en de gebruiker van de grond nodig.

Bijzetten in een columbarium

In een van de columbaria kunt u een urn plaatsen in een grote of een kleine nis voor de periode van 5, 10 of 20 jaar. Hierna kan deze nog met 5, 10 of 20 jaar verlengd worden. Na afloop van de gestelde termijn moet er een andere bestemming voor de as worden gekozen. U kunt de as dan bijvoorbeeld alsnog (laten) verstrooien.  LAVAPOT Voorbeeld voor bij natuurlijk begraven

Particulier urnengraf

Er is ruimte voor vier asbussen in een urnengraf dat voor 20 jaar wordt uitgegeven. Deze termijn kan na afloop verlengd worden met 5, 10 of 20 jaar. Op het graf kunt u een gedenkteken laten plaatsen. De urn kan ook bijgezet worden in of op een bestaand particulier graf. Hiervoor is toestemming van de rechthebbende op dat graf noodzakelijk.

Natuurlijk begraven/urnenbos

Uitgangspunt van natuurlijk begraven is om het specifieke karakter van het bos te bewaren. De as kan wordt in een milieuvriendelijke urn bijgezet. In plaats van traditionele grafstenen of versieringen markeert een kei of rotsblok de urnengraven.

Reserveren van grafruimte

Na het maken van een afspraak kunt u rondgeleid worden. In overleg kunt u dan alvast een particulier graf uitzoeken en laten registreren. Het is belangrijk dat uw wensen bij uw nabestaanden bekend zijn.  

Herbegraven

Een algemeen graf kan na 15 jaar door de gemeente worden geruimd. Soms besluiten de nabestaanden om de stoffelijke resten te herbegraven in een particulier graf of de stoffelijke resten alsnog te laten cremeren. Neem hiervoor contact op met de beheerder van Duinrust.

Condeleance

Na afloop van de begrafenis- crematieplechtigheid kunnen tijdens de condoleance consumpties geserveerd worden. Heeft u specifieke wensen vraag dan naar de mogelijkheden. Zelf meegebrachte consumpties mogen niet verstrekt worden vanwege hygiënerichtlijnen.

Gedenktekens

Bij een steenhouwer kunt u een gedenkteken laten maken. De steenhouwers zijn op de hoogte van de geldende voorschriften voor materiaal en afmetingen en weten aan welke voorwaarden een vergunningaanvraag moet voldoen. Wilt u zelf iets regelen, neem dan voordat u een keuze maakt, contact op met de beheerder van Duinrust.  

Onderhoudskosten

De verplichte onderhoudskosten worden gebruikt voor het schoonhouden en het bij verzakking weer rechtzetten van het gedenkteken en algeheel onderhoud van de begraafplaats. U moet zelf de grafbeplanting onderhouden. Bij een algemeen graf worden deze kosten direct met de begrafeniskosten verrekend. Bij eigen graven wordt voor onderhoud per jaar een bedrag gerekend. U kunt het onderhoud ook in een keer afkopen.

Administratie zoekt adressen

Het is belangrijk dat de contactpersoon of rechthebbende op een (urnen)graf of nis een adreswijziging doorgeeft aan de administratie van de begraafplaats. Zo kunnen wij u informeren over het verstrijken van de uitgiftetermijn. De administratie van de begraafplaats zoekt momenteel de volgende adressen

Wandelroute

Het is zeer de moeite waard om een wandeling te maken over de begraafplaats. Broederlijk liggen bekende gezagsdragers en “gewone” burgers naast elkaar. De vele hoge bomen maken de oudste delen enigszins somber maar door de aanleg is dit meer romantisch dan sinister. De begraafplaats ligt in de binnenduinrand, een van de mooiste plekken van de stad.

De totale oppervlakte van de begraafplaats is 15,3 hectare en biedt ruimte aan alle geloofsovertuigingen of levensopvattingen. Het landschap van de begraafplaats glooit lichtjes. Het heeft een parkachtige uitstraling.

Meer informatie 

Tijden van begraven: maandag tot vrijdag van 8.00 - 14.00 uur en zaterdag van 8.00 - 11.00 uur tegen een hoger tarief. 

Bezoekadres: Bankenlaan 174 maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.00 uur en bij voorkeur op afspraak.

Postadres: postbus 450 1940 AL Beverwijk

duinrust@beverwijk.nl

(0251) 223 262
Fax (0251) 214 934 

Verordening grafrechten (externe website)

Beheersverordening Duinrust (externe website)