Bestuur en Politiek

Vergaderdata en -stukken vanaf 2013 vindt u in de kalender. Met de app RaadDigitaal kunt u de stukken lezen op uw I-pad.

De vergaderingen zijn ook te beluisteren op http://beverwijk.raadsinformatie.nl

Archief bestuurlijke stukken

Meer informatie

De griffie (0251) 256 256.