Bestuur en Politiek

Vergaderdata en -stukken vindt u in de kalender. Met de app RaadDigitaal kunt u de stukken lezen op uw iPad.

De vergaderingen zijn achteraf te beluisteren op http://beverwijk.raadsinformatie.nl

Archief bestuurlijke stukken

Meer informatie

De griffie (0251) 256 256.