Bestuur en Politiek

Vergaderdata en -stukken vindt u in de kalender.

Met de app RaadDigitaal kunt u de stukken lezen op uw iPad.

De vergaderingen zijn achteraf te beluisteren en/of live te bekijken op http://beverwijk.raadsinformatie.nl

Archief bestuurlijke stukken

Meer informatie

De griffie (0251) 256 256.