Bouwen/verbouwen

Als u iets aan uw woonomgeving wilt veranderen (pand slopen, boom kappen, inrit aanleggen) kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft. Met de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl kunt u die zo nodig direct de aanvragen. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig. In de beleidsregels onderaan deze pagina leest u of de gemeente medewerking wil verlenen aan de afwijking van een bestemmingsplan. Alle bouwaanvragen worden gepubliceerd.

Hoe kansrijk is uw plan

Voordat u een officiële aanvraag doet is het handig als u eerst een schetsplan indient. Dat is gratis en niet verplicht maar kan u wel helpen bij het kansrijker maken van uw plannen. Wij toetsen een schetsplan aan het bestemmingsplan en beoordelen of het plan stedebouwkundig akkoord is.

Welstand

De gemeenteraad heeft op 19 december 2013 besloten Beverwijk welstandsvrij te verklaren voor de komende 2 jaar. Daarna vindt een evaluatie plaats van het nieuwe welstandsvrije beleid. Wel kan er nog worden opgetreden indien sprake is van excessen: bouwwerken waarvan overduidelijk is dat ze niet voldoen aan redelijke eisen van welstand. Zie voor meer informatie de nota Welstandsbeleid.

Aanvraag ingediend, en dan

Nadat wij uw formele aanvraag hebben ontvangen, krijgt u een ontvangst bevestiging en wordt gekeken of uw aanvraag compleet is. Ontbreken er nog stukken dan moet u binnen een bepaalde termijn de ontbrekende stukken aanleveren. U krijgt uw eigen contactpersoon als aanspreekpunt.

U kunt gaan bouwen/verbouwen

Nadat u uw bouwvergunning heeft ontvangen, kunt u starten met de werkzaamheden. U moet u dit wel online melden. De gemeente let tijdens de (ver)bouw op de naleving van de gestelde voorwaarden die in uw bouwvergunning staan. Die gaan niet alleen over de technische bouwaspecten, maar over bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid) en de aan- en afvoer van materieel en bouwmaterialen. De ambtenaar bouwtoezicht kan werk stilleggen.

´╗┐Meer informatie