College van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de stad. De gemeenteraad stelt als rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging de hoofdlijnen van het beleid vast. Het college voert dit beleid uit en is bij veel zaken zelf bevoegd om beslissingen te nemen. De gemeenteraad controleert wel of het college deze dagelijkse bestuurstaken goed uitoefent. Het college komt in de regel iedere dinsdag in besloten vergadering bijeen.

Spreekuur college

Elke donderdag van 14.00 - 14.30 uur houden burgemeester en wethouders spreekuur in het Stadhuis, Stationsplein 48. Een gesprek duurt ongeveer 15 minuten. Het kan zijn dat u dan eerst een gesprek heeft met een vakspecialist. Voor dit spreekuur moet u online een afspraak maken. Als uw afspraak op dinsdag voor 16.00 uur bij ons binnen is, kunt u doorgaans op donderdag terecht. Zijn er meerdere verzoeken voor die dag, dan verschuift de afspraak een week alsook de verzoeken die na dinsdag 16.00 uur binnenkomen. Mocht een lid van het college verhinderd zijn dan wordt hij/zij vervangen. 


Waarnemend burgemeester F. OsselBurgemeester a.i. F.Ossel

Secretaresse: Marianne van Hal (0251) 256 256

Portefeuille: Veiligheid, Bestuurlijke coördinatie en regionale samenwerking

 • Brandweer en rampenbestrijding
 • Openbare orde en veiligheid
 • Integrale veiligheid
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Regionale samenwerking
 • Internationale contacten
 • Juridische Zaken
 • Burgerzaken

Wethouder T. De Rudder - D66

Secretaresse: Marianne van Hal (0251) 256 256

Portefeuille: Ruimtelijke ordening, Economie, Milieu, Verkeer en vervoer

 • Ruimtelijke ordening (inclusief bouwen)
 • Stedelijke vernieuwing (waaronder Breestraat en Parallellweg)
 • Noordzeekanaalgebied
 • Metropool regio Amsterdam
 • Verkeer- en vervoersbeleid, Infrastructuur (inclusief A22-zone)
 • Economische zaken inclusief detailhandelbeleid
 • Milieu
 • Haven en kades 

Projecten:

 • Meerplein
 • Oostelijke doorverbinding 3e fase

Wethouder H. Erol - GroenLinks

Secretaresse: Maureen Wouter (0251) 256 256

Portefeuille: Sociale Zaken, Wmo, Sport, Welzijn, Dierenwelzijn en Informatisering

 • Onderwijs (inclusief passend onderwijs)
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (inclusief sociale teams)
 • Arbeidsmarktbeleid en participatie
 • Coördinatie van de decentralisaties
 • Welzijn
 • Dienstverlening
 • Sociale Zaken
 • Dierenwelzijn
 • Sport
 • Informatisering en automatisering

Wethouder J.W.J. Dorenbos - de Hen - PvdA

Secretaresse: Maureen wouter (0251) 256 256.

Portefeuille: Financiën, Volksgezondheid, Wonen, Beleid, Beheer en inrichting openbare ruimte

 • Financiën
 • Volksgezondheid
 • Beleid, beheer en inrichting van openbare ruimte:
  a. Wonen
  b. Groen
  c. Wegen
  d. Water
  e. Riolering
  f. Reiniging/afval
  g. Parkeerbeleid

Projecten:

 • Plantage
 • Aagtenpark
 • Broekpolder

Wethouder C.G. van Weel - Niesten - CDA

Secretaresse: Mariëlle Koek (0251) 256 256.

Portefeuille: Jeugd, Vastgoed, Toerisme, Promotie, Kunst en cultuur, Personeel en organisatie 

 • Jeugdzorg
 • Jeugdbeleid
 • Vastgoed en grondbeleid
 • Monumentenbeleid en welstand
 • Onderwijshuisvesting
 • Kunst en cultuur(historie)
 • Toerisme en recreatie
 • Kust en strand (inclusief gebiedsvisie Wijk aan Zee)
 • Stadspromotie
 • Communicatiestrategie
 • Personeel en organisatie
 • Bedrijfsvoering (inclusief inkoop en aanbesteding)

Projecten:

 • Wijkerbaan
 • Binnenduin
 • Stationsgebied

Vervangingsregeling burgemeester als bestuursorgaan

1e loco-burgemeester wethouder T. De Rudder
2e loco-burgemeester wethouder H. Erol
3e locoburgemeester wethouder J.W.J. Dorenbos-De Hen
4e locoburgemeester wethouder C.W. van Weel - Niesten

Onderlinge vervangingsregeling collegeleden

 • Burgemeester F.Ossel wordt vervangen door wethouder T.De Rudder
 • Wethouder T.De Rudder wordt vervangen door wethouder H.Erol
 • Wethouder H.Erol wordt vervangen door wethouder J.W.J. Dorenbos - De Hen
 • Wethouder J.W.J. Dorenbos - De Hen wordt vervangen door wethouder
  C.G. van Weel - Niesten
 • Wethouder C.G. van Weel - Niesten wordt vervangen door wethouder T. De Rudder

Gemeentesecretaris mr. A.L. Schölvinck

Eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

Secretaresse: Caroline Scholte (0251) 256 256

Postbus 450, 1940 AL Beverwijk