Collegeprogramma

Beverwijk ontstaat niet alleen in het Stadhuis. Dat realiseren we ons heel goed. Als gemeentebestuur staan we midden in de samenleving. Laten we met elkaar werken aan een gemeente die meedenkt en meedoet: als economische speler, als samenwerkingspartner in de regio en als partner in ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. En dat alles in een gezellige en levendige stad. Zo bouwen we samen aan een krachtige samenleving in Beverwijk en Wijk aan Zee.
 
Het collegeprogramma Vertrouwen in mensen met de blik op de toekomst bouwt voort op het coalitieakkoord. Het college geeft aan welke inspanningen zij de komende 4 jaar levert. Zij doet dit aan de hand van 5 speerpunten: 
 
  • toegankelijk en zichtbaar bestuur
  • duurzame economische ontwikkeling
  • zorgvuldige zorg
  • kloppend stadshart
  • verbinding met de Randstad

De onderwerpen moeten de komende jaren nog verder worden uitgewerkt. Daarbij vraagt het college om de inbreng en deskundigheid van u als inwoners, partner en collegabesturen. Het is belangrijk dat u betrokken bent bij de gemeente waarin u woont en/of werkt.

Meer informatie