Commissies/besturen

De gemeenteraad heeft een raadscommissie van advies en een carrousel ingesteld. Deze commissies vergaderen in een cyclus van 5 weken, zie de vergaderkalender. Naast deze commissies kent Beverwijk ook nog de Agendacommissie, de Rekenkamercommissie en de Commissie voor behandeling van bezwaarschriften. 

Bestuursinformatie (agendapunten, verslagen en besluiten vindt op een externe website. U kunt de vergaderingen ook  beluisteren op http://beverwijk.raadsinformatie.nl

Raadscommissie/Raadscarrousel

Roulerende voorzitters:  P.J.M. Weel, P. Heinink, A.E.M. Gouma-Bervoets , J.A.L. Backer, C.M.R.I. Toman.
Roulerende secretarissen: M. van Engelshoven-Huls,  C.H. van Rijn-Spits, J.H.M. Schimmel, E. Visser, A.C.E. Wietsma-van den Broek.

Alle raadsleden en steunfractieleden zijn lid van de Raadscommissie en de Raadscarrousel.

Agendacommissie

Voorzitter en lid: N.n.b.
Plv. voorzitter en lid: N.n.b.
Leden: J.F.C. van Leeuwen, P.J.M. Weel, P. Heinink, A.E.M. Gouma-Bervoets, J.A.L. Backer, C.M.R.I. Toman.
Secretaris: M. van Engelshoven-Huls.
Plaatsvervangend secretaris: J.H.M. Schimmel. 

Rekenkamercommissie (RKC)

Voorzitter en lid: G.J. Braas (geen raadslid)
Plv.voorzitter en lid: J.F. Gerrits Jans (geen raadslid)
Lid: P.J. de Lange (geen raadslid)
Leden uit de raad: R. Kat en P.J. van Popta
Secretaris: C.T.E.M. Maasdijk

De vergaderingen van de Rekenkamercommissie vinden in beslotenheid plaats. 

Commissie Broekpolder

(Plaatsvervangend) voorzitters:
Mw. C.C. Bilars-Don (Beverwijk) en dhr. C.A.G. Romeijnders (Heemskerk)
(N.B.: het voorzitterschap en het plaatsvervangend voorzitterschap rouleren per kalenderjaar)
Beverwijkse leden:
Mw. B.G.P. van den Berg
Dhr. F.S. Bennink
Dhr. S.G. Ferraro
Dhr. P.J. van Popta
Dhr. A.E.M. Gouma-Bervoets
Dhr. J.A.L. Backer
Dhr. P.N.M. Meiland
Dhr. K. Fiseler 

Auditcommissie

Voorzitter en lid: K.L.M. Hazeveld
Plv. voorzitter en lid: Y. Kinik
Leden uit de raad: P.J. van Popta, S. Krotjé.
Plaatsvervangend leden: J.A.L. Backer, M. Hekman.
Secretaris: E. de Snaijer
Plv. secretaris: Vacature

De vergaderingen van de auditcommissie vinden in beslotenheid plaats. De taken van de auditcommissie bestaan uit:

  • het doen van aanbevelingen aan de raad voor:
    a. het benoemen van de externe accountant na afloop van het contract met de accountant
    b. het bijbehorende budget
  • Het adviseren van de raad over de reikwijdte van de accountantscontrole
  • Het adviseren van de raad over het vaststellen van de jaarrekening
  • Het adviseren van de raad op het gebied van het risicomanagement van de gemeente.

Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften gemeenteraad

Voorzitter en lid: N.n.b. (geen raadslid)
Plv. voorzitter en lid: N.n.b. (geen raadslid)
Leden uit de gemeenteraad: M. van Vliet, S.G. Ferraro, B. Gezer.
Secretaris: T. Rutte

Regionale Raadscommissie IJmond

Beverwijkse voorzitter en lid van de IJmondiale agendacommissie: S.G. Ferraro
Plv. J.L. Makbouli.

Alle raadsfracties kunnen met 1 afgevaardigde deelnemen aan de discussies in de Regionale Raadscommissie IJmond

Regionale Regiegroep IJmond

Leden: B.G.P. van den Berg, C. Berghuis, A.M. Middelhoff 

Werkgroep raadscommunicatie en burgerparticipatie

 Leden: F.S. Bennink, P. Heinink, M.J. Bras, M. Hekman, I. Rood

 

Besturen gemeenschappelijke regelingen

Algemeen bestuur Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)

Lid: C.G. van Weel-Niesten
Plv. lid: T. De Rudder

Algemeen bestuur Milieudienst IJmond

Leden: T. De Rudder en P.N.M. Meiland
Plv. leden: H. Erol en M.M.J. van Tol

Algemeen bestuur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB)

Leden: T. De Rudder en A.M. Middelhoff
Plv. leden: C.G. van Weel-Niesten en M.M.J. van Tol

Algemeen bestuur ReinUnie

Lid: J.W.J. Dorenbos-De Hen
 

Algemeen bestuur Afvalschap IJmond-Zaanstreek

Lid: J.W.J. Dorenbos-De Hen

Meer informatie

Raadsgriffie (0251) 256 256

Documenten