Commissies/besturen

De gemeenteraad heeft een raadscommissie van advies en een carrousel ingesteld. Deze commissies vergaderen in een cyclus van 5 weken, zie de vergaderkalender. Naast deze commissies kent Beverwijk ook nog de Agendacommissie, de Rekenkamercommissie en de Commissie voor behandeling van bezwaarschriften. 

Raadscommissie/Raadscarrousel

Roulerende voorzitters:  P.J.M. Weel, P. Heinink, A.E.M. Gouma-Bervoets , J.A.L. Backer, C.M.R.I. Toman.
Roulerende secretarissen: M. van Engelshoven-Huls,  C.H. van Rijn-Spits, J.H.M. Schimmel, E. Visser, A.C.E. Wietsma-van den Broek.
Alle raadsleden en steunfractieleden zijn lid van de Raadscommissie en de Raadscarrousel.

Agendacommissie

Voorzitter en lid: N.n.b.
Plv. voorzitter en lid: N.n.b.
Leden: F.Ossel, P.J.M. Weel, P. Heinink, A.E.M. Gouma-Bervoets, J.A.L. Backer, C.M.R.I. Toman.
Secretaris: M. van Engelshoven-Huls.
Plaatsvervangend secretaris: J.H.M. Schimmel. 

Rekenkamercommissie (RKC)

Voorzitter en lid: G.J. Braas (geen raadslid)
Plv.voorzitter en lid: J.F. Gerrits Jans (geen raadslid)
Lid: P.J. de Lange (geen raadslid)
Leden uit de raad: R. Kat en P.J. van Popta
Secretaris: C.T.E.M. Maasdijk

De vergaderingen van de Rekenkamercommissie vinden in beslotenheid plaats. 

Commissie Broekpolder

(Plaatsvervangend) voorzitters:
Mw. C.C. Bilars-Don (Beverwijk) en dhr. C.A.G. Romeijnders (Heemskerk)
(N.B.: het voorzitterschap en het plaatsvervangend voorzitterschap rouleren per kalenderjaar)
Beverwijkse leden:
Mw. B.G.P. van den Berg
Dhr. F.S. Bennink
Dhr. S.G. Ferraro
Dhr. P.J. van Popta
Dhr. A.E.M. Gouma-Bervoets
Dhr. J.A.L. Backer
Dhr. P.N.M. Meiland
Dhr. K. Fiseler 

Auditcommissie

Voorzitter en lid: K.L.M. Hazeveld
Plv. voorzitter en lid: Y. Kinik
Leden uit de raad: P.J. van Popta, S. Krotjé.
Plaatsvervangend leden: J.A.L. Backer, M. Hekman.
Secretaris: E. de Snaijer
Plv. secretaris: Vacature

De vergaderingen van de auditcommissie vinden in beslotenheid plaats. De taken van de auditcommissie bestaan uit:

  • het doen van aanbevelingen aan de raad voor:
    a. het benoemen van de externe accountant na afloop van het contract met de accountant
    b. het bijbehorende budget
  • Het adviseren van de raad over de reikwijdte van de accountantscontrole
  • Het adviseren van de raad over het vaststellen van de jaarrekening
  • Het adviseren van de raad op het gebied van het risicomanagement van de gemeente.

Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften gemeenteraad

Voorzitter en lid: N.n.b. (geen raadslid)
Plv. voorzitter en lid: N.n.b. (geen raadslid)
Leden uit de gemeenteraad: M. van Vliet, S.G. Ferraro, B. Gezer.
Secretaris: T. Rutte

Regionale Raadscommissie IJmond

Beverwijkse voorzitter en lid van de IJmondiale agendacommissie: S.G. Ferraro
Plv. J.L. Makbouli.
Alle raadsfracties kunnen met 1 afgevaardigde deelnemen aan de discussies in de Regionale Raadscommissie IJmond

Regionale Regiegroep IJmond

Leden: B.G.P. van den Berg, C. Berghuis, A.M. Middelhoff 

Werkgroep raadscommunicatie en burgerparticipatie

 Leden: F.S. Bennink, P. Heinink, M.J. Bras, M. Hekman, I. Rood 

Besturen gemeenschappelijke regelingen

Algemeen bestuur Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)

Lid: C.G. van Weel-Niesten
Plv. lid: T. De Rudder

Algemeen bestuur Milieudienst IJmond

Leden: T. De Rudder en P.N.M. Meiland
Plv. leden: H. Erol en M.M.J. van Tol

Algemeen bestuur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB)

Leden: T. De Rudder en A.M. Middelhoff
Plv. leden: C.G. van Weel-Niesten en M.M.J. van Tol

Algemeen bestuur ReinUnie

Lid: J.W.J. Dorenbos-De Hen

Algemeen bestuur Afvalschap IJmond-Zaanstreek

Lid: J.W.J. Dorenbos-De Hen

Meer informatie

Raadsgriffie (0251) 256 256