Commissies/besturen

De gemeenteraad heeft een raadscommissie van advies en een carrousel ingesteld. Deze commissies vergaderen in een cyclus van 5 weken, zie de vergaderkalender. Naast deze commissies kent Beverwijk ook nog de Agendacommissie, de commissie Broekpolder, de Rekenkamercommissie en de Commissie voor behandeling van bezwaarschriften. De commissie Broekpolder bestaat uit zowel Heemskerkse als Beverwijkse leden. Hoe kunt u zelf meepraten?

Bestuursinformatie (agendapunten, verslagen en besluiten vindt op een externe website. U kunt de vergaderingen ook  beluisteren op http://beverwijk.raadsinformatie.nl

Raadscommissie/Raadscarrousel

Roulerende voorzitters:  B.G.P. van den Berg, C. Berghuis, A.P.M. van Groeningen-Rühl, P.N.M. Meiland, Mw. H.A.M. Witte.
Roulerende secretarissen: M. van Engelshoven-Huls,  C.H. van Rijn-Spits, J.H.M. Schimmel, E. Visser, A.C.E. Wietsma-van den Broek.
Alle raadsleden en steunfractieleden zijn lid van de Raadscommissie en de Raadscarrousel.

Agendacommissie

Voorzitter en lid: H.A.M. Witte.
Plv. voorzitter en lid: A.P.M. van Groeningen-Rühl
Leden: J.F.C. van Leeuwen, C. Berghuis, P.N.M. Meiland, B.G.P. van den Berg.
Secretaris: M. van Engelshoven-Huls.
Plaatsvervangend secretaris: J.H.M. Schimmel. 

Commissie Broekpolder

Voorzitter: C.C. Bilars-Don
Plv. voorzitter: A.G. Romeijders
Beverwijkse leden: C.J.N. Duin, A.E.M. Gouma-Bervoets, P. Heinink, B. Kat, P.J. van Popta, P.N.M. Meiland, K. Fiseler, B.G.P. van den Berg, W.G. Paardekooper
Heemskerkse leden: J. Nieuwenhuizen, J.G. van Dongen, H. Doruk, J.R. Kolenbrander
Secretaris: E. Poncin, p/a gemeente Heemskerk, Postbus 1, 1960 AA Heemskerk 

Rekenkamercommissie (RKC)

Voorzitter en lid: drs. ing. G.J. Braas (geen raadslid)
Plv.voorzitter en lid: J.F. Gerrits Jans (geen raadslid)
Lid: P.J. de Lange
Leden uit de raad:
Secretaris: C.T.E.M. Maasdijk

De vergaderingen van de Rekenkamercommissie vinden in beslotenheid plaats. 

Auditcommissie

Voorzitter en lid: C.J.M.Bodewes
Plv. voorzitter en lid: K.L.M. Hazeveld
Leden uit de raad: H.A.M. Witte, mr.  V.G.A. Kellenaar
Plaatsvervangend leden: B.Gezer en vacature
Secretaris: E. de Snaijer
Plv. secretaris: A. de Wit

De vergaderingen van de auditcommissie vinden in beslotenheid plaats. De taken van de auditcommissie bestaan uit:

  • het doen van aanbevelingen aan de raad voor:
    a. het benoemen van de externe accountant na afloop van het contract met de accountant
    b. het bijbehorende budget
  • Het adviseren van de raad over de reikwijdte van de accountantscontrole
  • Het adviseren van de raad over het vaststellen van de jaarrekening
  • Het adviseren van de raad op het gebied van het risicomanagement van de gemeente.

Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften

Voorzitter en lid: mr. A.E. Hopman (geen raadslid)
Plv. voorzitter en lid: dr. mr. H.C.L. Vreugdenhil (geen raadslid)
Leden uit de gemeenteraad: mr. V.G.A. Kellenaar, B. Gezer, mr. P.W.G.F. ten Westeneind,
Leden (geen raadslid) mr. C.F.M. van den Boogaard, M.C. Voster
Secretaris: T. Rutte

Besturen gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West Kennemerland

Lid: de heer H. Erol
Plv. lid: mevrouw J.W.J. Dorenbos-de Hen 

Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt

Lid: de heer H. Erol
Plv. lid: mevrouw J.W.J. Dorenbo-de Hen 

Algemeen bestuur Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)

Lid: mr. F.H.J. Koster
Plv. lid: J.W.J. Dorenbos - de Hen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Kennemerland

Leden: J.F.C. van Leeuwen en H.Erol

Algemeen bestuur Milieudienst IJmond

Leden: H. Erol en vacature
Plv. leden: mr. F.H.J. Koster en P.N.M.Meiland

Algemeen bestuur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB)

Leden: mr. F.H.J. Koster en L.P.T. Stam
Plv. leden: J.F.C. van Leeuwen en K.L.M. Hazeveld

Algemeen bestuur ReinUnie

Leden: mr. F.H.J. Koster en mr. V.G.A. Kellenaar
Plv. leden: H. Erol en C.J.M. Bodewes

Algemeen bestuur Afvalschap IJmond-Zaanstreek

Lid: mr. F.H.J. Koster

Meer informatie

Raadsgriffie (0251) 256 256

Documenten