De Buitenlanden

Tussen de IJmond (Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest) en Zaanstad  wordt veel gefietst en genoten van het agrarische buitengebied. In een ambitieus programma van ruim 10 jaar geleden (Tussen IJ en Z) zouden de Provincie en het Rijk in samenwerking met de gemeenten hier voor 2014 nog 310 hectare recreatiegebied en nieuwe verbindingen aan toevoegen. De 100 geplande hetare hiervan in Beverwijk worden de “De Buitenlanden” genoemd. Door de rijksbezuinigingen op natuur en recreatie zijn deze projecten echter stil komen te liggen.

40 hectare klaar

De eerste 40 hectare van het recreatiegebied De Buitenlanden en enkele nieuwe verbindingen zijn klaar en overgedragen aan de beheerder Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (externe website). Je kunt er lekker fietsen, wandelen, voetballen, picknicken of vliegeren. Daarnaast is de Vuurlinie verbeterd omdat de bomenlaan is hersteld en er diverse picknickplekken en een "boerenlandwandelpad" aangelegd zijn. Je kunt nu wandelen naar het fort vanaf de Noorderweg en de Buitenlanden. Er zijn voldoende rustplekken.

Stand van zaken

Ondanks de rijksbezuinigingen hebben de provincie en de IJmondgemeenten zelf besloten te blijven investeren in het groen. Zij willen de recreatiemogelijkheden in het gebied versterken door de aanleg van nieuwe fiets- en wandelpaden en aantrekkelijke kleinschalige voorzieningen, waaronder een recreatieboerderij. De provincie heeft in totaal € 1,3 miljoen beschikbaar gesteld. Hiermee willen we in de omgeving van Beverwijk ondermeer nog het wandelpad over de Aagtendijk verbeteren en een fietspad aanleggen tussen de Vuurlinie en de Noorderweg bij Beverwijk.

Samen met bestaande en de al in ontwikkeling zijnde groen- en recreatievoorzieningen zoals het Aagtenpark,  de sport- water- en/of groenvoorzieningen bij de Oostelijke doorverbinding en Saendelft (gemeente Zaanstad) en aanvullende recreatieve routes tussen de diverse gemeenten ontstaat er de aankomende jaren toch een volwaardig landschap. Meer informatie vindt u op  www.noord-holland.nl

Meer informatie

Projectleider Dienst Landelijk Gebied Provincie Noord Holland (externe website)

www.noord-holland.nl

www.hhnk.nl