E-mail en brieven

Als u een email (elektronische post) naar de gemeente wilt sturen, kijk dan eerst of u de informatie op deze website kunt vinden. Lukt dat niet en wilt u de gemeente een online bericht sturen, gebruik daarvoor dan dit contactformulier. De formulieren worden geregistreerd zodat ze altijd zijn terug te vinden. Wij streven ernaar uw vraag binnen drie werkdagen te beantwoorden. 

Er is een verordening op het elektronisch berichtenverkeer (exteren website ) vastgesteld door de gemeenteraad.

Een brief aan de gemeente adresseert u als volgt:

  • Brieven aan het college van B&W: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beverwijk, Postbus 450, 1940 AL Beverwijk. Brieven die op deze manier geadresseerd zijn worden geregistreerd en zijn daardoor altijd terug te vinden.
  • Brieven aan de gemeenteraad: Aan de Gemeenteraad van Beverwijk, Postbus 450, 1940 AL Beverwijk. Een brief die gericht is aan de gemeenteraad wordt altijd geplaatst op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Daardoor is de brief automatisch openbaar.
     

Heeft u over een bepaald onderwerp al contact gehad met een wethouder of ambtenaar, dan is het verstandig om zijn of haar naam in uw brief te vermelden. Onderteken uw brieven duidelijk en vermeld uw adres, postcode en telefoonnummer en uw e-mailadres. Behandel één onderwerp per brief, dat werkt het snelst.