Gladheidbestrijding

De gemeente bestrijdt de gladheid overdag en ’s nachts op de rijbanen en fietspaden van alle wegen met een verkeersontsluitende functie.  De woonstraten en fietspaden die onderdeel zijn van de doorgaande fietsroutes (onder andere voor scholieren). Overdag wordt er gestrooid op de rijbanen van parkeerterreinen, winkelcentra, openbare gebouwen, bij oversteekplaatsen, fietsdoorsteken en bushaltes. Daarnaast worden de looproutes vanaf de dichtstbijzijnde bushalte tot het openbare gebouw of zorgcentrum en vanaf het NS/busstation naar het Rode Kruis Ziekenhuis schoongemaakt.

In de winter worden er op diverse locaties zoutbakken geplaatst,  zie hiervoor op de website van HVC. HVC-inzameling voert in opdracht van de gemeente de gladheidbestrijding uit. 

Zelf strooien

  • In overige woonstraten en op bijzondere locaties (b.v. trottoirs voor winkels) bestrijdt de gemeente de gladheid niet
  • op rijbanen van parkeerterreinen, trottoirs of bushalten die niet gebruikt worden, wordt ook niet gestrooid.
  • Inwoners, winkeliers of ondernemers worden geacht hun eigen gebied ijs- en sneeuwvrij te houden
  • Bedrijven, instellingen en winkels die zelf wegbeheerder zijn, zijn verantwoordelijk voor een adequate gladheidbestrijding op hun eigen terrein.

De gemeente is verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid van de stad. Tijdens de winterperiode kunnen wegen, trottoirs en parkeerterreinen opvriezen. Een goede gladheidbestrijding is belangrijk om de begaanbaarheid van wegen en de bereikbaarheid van bestemmingen te garanderen.

Meer informatie

U kunt gevaarlijke situaties online melden (0251) 256 256.