Groenstructuurplan

De gemeente wil het groen van Beverwijk en Wijk aan Zee aantrekkelijker en beter toegankelijk maken voor inwoners en bezoekers. Een groenere omgeving is ook beter voor planten en dieren. Hiervoor is een groenstructuurplan opgesteld. Het groenstructuurplan is een kader voor de inrichting van het groen. Met dit kader kan in de komende jaren de kwaliteit van het groen verbeterd worden. Het groenstructuurplan zet niet in op uitbreiding van het groen, maar vooral op het kwalitatief verbeteren van het bestaande groen. Verder worden bepaalde delen van de groenstructuur van de gemeente Beverwijk aantrekkelijker gemaakt om in te verblijven door het toevoegen van recreatieve routes en functies.

Een aantal voorbeelden

In het groenstructuurplan staan onder andere de volgende voorstellen:

  • Realiseren van extra beplanting en recreatieve mogelijkheden in de groene oost- en westrand van Beverwijk
  • Langs zowel oude als relatief nieuwe wegen komen meer bomen
  • In lanen waar nu een onregelmatige rij van bomen staat, worden de gaten met nieuwe bomen aangevuld
  • De entrees en knooppunten zijn de visitekaartjes van Beverwijk. Het groenstructuurplan stelt voor om entrees, rotondes en knooppunten van wegen een bijzondere aankleding te geven, met bijvoorbeeld extra kleurige struiken en planten
  • Groene plekken in de stad en in het buitengebied worden aantrekkelijker gemaakt door bijvoorbeeld bankjes neer te zetten en sierstruiken te planten
  • Ook het eigen karakter van de verschillende stadsdelen wordt versterkt. De beplanting moet worden afgestemd op de functies in de stadsdelen (bedrijven, wonen of centrum), de stedenbouwkundige opzet van het stadsdeel en de bodem (zand of klei).

Het groenstructuurplan omvat nog geen concrete herinrichtingsplannen. Deze volgen bij de uitwerking van het plan in zogenaamde omvormingsplannen. Dit wordt in de komende jaren uitgevoerd.

Procedure

Het Groenstructuurplan is na een uitgebreid inspraaktraject in 2005 vastgesteld door het college. Inwoners reageerden overwegend positief op het plan. Diverse suggesties en opmerkingen zijn vervolgens meegenomen bij het stellen van prioriteiten en de inhoudelijke uitwerking van het Omvorming- en Beheerplan. Het Omvormingsplan (2006/2007) is een vervolg van het Groenbeleidsplan. Hierin staat beschreven welke onderdelen van de huidige groenstructuur omgevormd dienen te worden en hoe deze onderhouden moeten worden. Enkele projecten uit het Omvormingsplan die in voorbereiding zijn en/of uitgevoerd worden, zijn Westerhout, Willem-Alexanderplantsoen, Kanaalweg en de Vuurlinie. Andere projecten uit het Omvormingsplan zijn bijvoorbeeld: Begraafplaats Duinrust, Stationsplein, oude routes, Kerkplein en de groenstructuur van Wijk aan Zee.

Meer informatie

Beleidsmedewerker Groenstructuurplan (0251) 256256.

Documenten