Handhavingsbeleid

Hondenpoep, illegaal dumpen van afval, het maandenlang stallen van een aanhanger op een openbare parkeerplaats. Het is een doorn in het oog van onze inwoners. Wij vinden dat u zich daaraan niet meer hoeft ergeren.

Regels naleven

In de APV (Algemene plaatselijke verordening) (externe website) staan alle regels waaraan inwoners van onze gemeente zich moeten houden. Denk aan regels voor drank- en horeca-inrichtingen, het aanbieden van huisvuil, het stallen van caravans en aanhangwagens, het uitlaten van honden, enzovoort. Op de naleving van de  regels wordt toezicht gehouden door ons handhavingsteam. Wij willen liever overlast voorkomen dan boetes opleggen. Wij zijn begripvol maar ook consequent. Ons handhavingsteam rekent ook op uw medewerking. 

Problemen in de buitenruimte kunt u online melden.

Meer informatie

Handhavingsteam (0251) 256 256.