Handhavingsbeleid

Hondenpoep, illegaal dumpen van afval, het maandenlang stallen van een aanhanger op een openbare parkeerplaats. Het is een doorn in het oog van onze inwoners. De gemeente zorgt er door strengere handhaving voor dat u zich daaraan niet meer hoeft ergeren.

Wat is handhavingsbeleid?

Het handhavingsbeleid geeft de garantie dat regels die door de gemeente gesteld worden ook worden nageleefd. Uit de wijkgroepen en uit onderzoek blijkt dat er veel ergernissen zijn over bijvoorbeeld hondenpoepoverlast of het verkeerd aanbieden van huisvuil. Veel inwoners vragen aan de gemeente om hier iets aan te doen. De politie heeft geen tijd meer voor de handhaving van kleine overtredingen, daarom helpt de gemeente met haar handhavingsteam, 7 dagen in de week overdag en ’s avonds.

Hoe handhaven

Beverwijk staat bekend als een tolerante gemeente. Deze tolerantie vindt u terug in de inhoud van onze plaatselijke regels (APV). De gemeenteraad heeft alle overbodige en betuttelende regels inmiddels geschrapt. Op de naleving van de overige regels wordt nu toezicht gehouden. Daardoor wordt onze stad beter leefbaar. Doel is het voorkomen van overlast en niet het schrijven van bonnen. Wij handelen open, constructief, begripvol maar ook consequent. Ons handhavingsteam rekent ook op uw medewerking. Hun vervoermiddelen zijn duidelijk herkenbaar.

Algemene Plaatselijke Verordening

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) externe website) staan alle regels waaraan bewoners zich in onze gemeente moeten houden. Denk aan regels voor drank- en horecainrichtingen, het aanbieden van huisvuil, het stallen van caravans en aanhangwagens, het uitlaten van honden, enzovoort.

Handhavingsverzoek indienen

U kunt ook online een handhavingsverzoek indienen. U kunt aangeven of u geïnformeerd wilt worden over de voortgang van uw verzoek. Vergeet dan niet uw gegevens in te vullen.

Meer informatie

Handhavingsteam (0251)256 256