Haven

De Pijp is de zeehaven van Beverwijk en is toegankelijk voor binnenvaart- en zeeschepen tot een diepgang van 9 meter. De haven beschikt over meer dan 700 meter kade en talrijke bedrijven hebben een directe binding, zoals stuwadoors, distributeurs en houthandels. Er bevinden zich diverse opslagloodsen in de onmiddellijke omgeving. Dit maakt de Beverwijkse haven bij uitstek geschikt voor de overslag van producten als fruit, groenten en maïsmeel. Wereldwijd is het de belangrijkste haven op het gebied van export van pootaardappelen. Naast deze landbouwproducten vindt er ook overslag plaats van hout, houtsnippers, zand, cement, staalproducten en schroot.

Ontstaan van de haven

De haven van Beverwijk heeft een goede en betrouwbare logistiek, maritieme service en havenmanagement. Een uitstekende partner om uw lading aan toe te vertrouwen. In de 16e eeuw werd een kanaal naar het haventje aangelegd om vooral overstromingen tegen te gaan. Dit kanaal werd De Pijp genoemd. Na 1900 werd de tuinbouw belangrijk in Beverwijk en dan vooral de aardbeien. Deze tuinbouwproducten werden voornamelijk via de haven over water vervoerd naar onder andere Amsterdam. Rond deze tijd werd er ook een spoorlijn tussen Haarlem en Uitgeest aangelegd. Deze spoorlijn passeerde het toevoerkanaal van De Pijp en de haven werd hierna alleen toegankelijk voor kleine schepen, de grootte werd namelijk beperkt door de doorvaarhoogte van de spoorbrug.

Bouw Velsertunnel

In 1954 werd de Velsertunnel aangelegd en kwam er naast de spoorbrug een snelweg te liggen. Hierdoor werd de haven nog slechter toegankelijk. De havenactiviteiten werden toen verplaatst naar De Pijp, het oude toevoerkanaal van de haven van Beverwijk. De Pijp werd toen verbreed en uitgediept.

Meer informatie

Op www.portofamsterdam.nl/portoffice kunt u uw ontheffingsaanvragen, reparatie-, bunkermeldingen en andere operationele meldingen voor de beroepsvaart doen.

Informatie over ligplaatsen en maritieme informatie

Havenmeester B. Visser
Noorderkade 1 1948 NR Beverwijk
(0251) 224 750 Fax (0251) 214 050

Lidmaatschappen

  • Amsterdam Ports Associations
  • Amsterdam Seaports
  • Amsterdam Offshore Port related Industries