Huisvesting onderwijs

In de afgelopen jaren is er een flinke impuls gegeven aan de huisvesting van het basis- en voortgezet onderwijs en de peuterspeelzalen. Nieuwe scholen zijn gebouwd: het Kompas, de Sterrekijker de MFA en het Kennemer College. De gebouwen van de Anjelier, 't Kraaienest, de Zeearend en de Zevensprong zijn groter gemaakt. Over de huisvesting van de Wilgeroos, het Kennemer College en Heliomare wordt nog nagedacht.

Sommige scholen krijgen in de komende jaren minder leerlingen. Daarom wordt in overleg met de schoolbesturen gekeken hoe de ontstane leegstand kan worden ingevuld. Veel schoolgebouwen worden al gebruikt voor naschoolse opvang en/of peuterspeelzaal. In een Meerjareninvesteringsplan onderwijs (2014-2018) wordt vastgelegd hoe hiermee wordt omgegaan.

Meer informatie

Beleidsadviseur Huisvesting onderwijs (0251) 256 256.