Inkoop/aanbestedingen

Voor haar inkoop- en aanbestedingen is de gemeente Beverwijk aangesloten bij de stichting regionaal inkoopbureau IJmond en Kennemerland (stichting RIJK). Meer informatie vindt u op www.stichtingrijk.nl.

Aanleveren digitale bestemmingsplannen

Voor de aanbesteding van digitale ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, beheersverordeningen etc.) is een bestekboek opgesteld, gebaseerd op de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012. Hierin staat de werkwijze beschreven hoe digitale ruimtelijke plannen aangeleverd moeten worden aan de gemeente Beverwijk.

Meer informatie