Kinderopvang

Als u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau in deze gemeente wilt starten, dan moet u een aanvraag indienen bij burgemeester en wethouders tot registratie op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Na ontvangst van uw aanvraag, kijkt de gemeente of deze volledig is. De gemeente controleert niet of de documenten aan de eisen voldoen. Dit doet GGD Kennemerland. Binnen tien weken na ontvangst neemt de gemeente, op basis van het advies van de GGD, een besluit of u de opvang mag starten.

Voor de aanVraag van een tegemoetkoming aan bij de belastingdienst is een van de voorwaarden dat u gebruikmaakt van geregistreerde kinderopvang. De kindercentra worden jaarlijks gecontroleerd door de toezichthouder kinderopvang van de GGD Kennemerland. Lees de vastgestelde rapportages op de website van de GGD.

Peuterspeelzalen

Houders

Informatie over peuterspeelzalen

Ouders

De volgende stichtingen exploiteren peuterspeelzalen in de gemeente Beverwijk:

  • Stichting Welzijn Beverwijk www.welzijnswb.nl Wilgenhoflaan 2c, 1944 TD Beverwijk (0251)220 944. Inschrijving Kamer van Koophandel 34073106 
  • Stichting Welschap Welzijn www.welschapwelzijn.nl Lauraplein 1 1961 GP Heemskerk ( 0251)207 723. Inschrijving Kamer van Koophandel 34105705

De peuterspeelzalen worden jaarlijks gecontroleerd door GGD Kennemerland.

Meer informatie

Beleidsmedewerker kinderopvang (0251)256 256.

Verordening peuterspeelwerk (externe website)