Kunst en Cultuur

Veel inwoners zijn actief in culturele verenigingen of nemen deel aan kunstuitingen. Beverwijk uit de kunst en Young Art Circus zijn hier voorbeelden van.

Beverwijk was ook vroeger al een levendige stad. Toen Beverwijk in 1298 stadsrechten kreeg, waren er veel kunstenaars te vinden in kloosters en kastelen. In de 16e en 17e eeuw kwam Beverwijk tot bloei. Handel en tuinbouw brachten welvaart. In deze periode waren bekende Beverwijkse schilders actief en werd de Beverwijkse Rederijkerskamer ‘De Witte Lely’ opgericht voor feesten en partijen. In het begin van de 20e eeuw kwam, mede door de aanleg van het Noordzeekanaal, de industrie op gang. In de jaren 60 van de vorige eeuw nam de welvaart toe. Opnieuw zagen we een culturele opleving, deze keer door beatmuziek en popbandjes zoals De Bintangs.

Het Kerkplein vormt met het Centrum voor de Kunsten, het Kennemer Theater en de bibliotheek het culturele hart van Beverwijk.

Beeldende kunst

De Adviescommissie Kunstzinnige Aankleding Beverwijk (AKAB) geeft het college advies over alle kunstuitingen in de stad. Zij doet voorstellen hoe de openbare ruimte met behulp van beeldende kunst kan worden verbeterd. Beverwijk wordt hierdoor fraaier in vorm en kleur. Uitgangspunt hierbij is het beeldplan ‘Holland op zijn smalst’.

Werkwijze voor een opdracht

In het blad BK-informatie worden kunstenaars opgeroepen beeldmateriaal naar de gemeente te sturen. De gekozen kunstenaar(s) moet(en) een schetsontwerp maken inclusief een technische en financiële onderbouwing. De AKAB draagt een kunstenaar voor om de schetsopdracht uit te werken tot een definitief ontwerp. Pas als het college goedkeuring heeft gegeven, volgt de opdracht om het kunstwerk uit te voeren.

Kunstprojecten

De afgelopen jaren zijn er ondermeer beelden geplaatst in de Oranjebuurt (Sander Rood) en in Meerestein (Regula Maria Muller).

Stadhuis

De opdracht voor het Stadhuis om de relatie tussen de burger en het bestuur te verbeteren, heeft geleid tot het kunstproject ‘131 warme centen’ (facebook). Het duo Arletta Kaper/Mattie van der Worm (KapervanderWorm) heeft dit project in 4 verschillende bedrijven uitgevoerd, waarbij de begrippen ‘waarde, wensen en verlangens’ centraal stonden.

De Inwoners van Beverwijk konden in de 1e fase kiezen niet mee te betalen aan het kunstwerk en hun aandeel van 131 cent terug te halen in het stadhuis of juist extra te doneren. In de 2e fase werd het totaal aantal centen als een glimmend goudkleurig heuvellandschap getoond in de hal van het Stadhuis. In de 3e fase hebben de kunstenaars op scholen en met inwoners workshops gehouden waarin dromen, wensen en verlangens zijn uitgewerkt.

Het resultaat is uiteindelijk een zwerm van keramische vormen geworden, bevestigd aan de wand in de publiekshal, uitwaaierend naar de 1e etage om daarna ‘uit te vliegen’ naar buiten. De vormen staan voor nog onuitgesproken dromen, wensen en verlangens van de inwoners van de gemeente Beverwijk.

Broekpolder

De Broekpolder is gebouwd door de gemeenten Beverwijk en Heemskerk. Uit deze samenwerking zijn 20 kunstwerken ontstaan in de wijk. Het tijdschrift Broek geeft een goed beeld van de totstandkoming hiervan en de kunstwerken zelf.

Onderhoud en herplaatsing kunstobjecten

  • De bronzen beelden in de stad worden onderhouden door Binder Art Services (externe website)
  • Een speciaal project was de herplaatsing van het grote glasplastiek uit de publiekshal van het oude stadskantoor naar het nieuwe stadhuis. Van Tetterode Glasobjekten BV uit Amsterdam, het bedrijf dat het plastiek ooit ook plaatste, maakte het werk schoon, voorzag het van licht en een versteviging en zette het voor het raam in de publiekshal. Aan de achterkant is een identieke foto geplakt zodat het er ook van buitenaf mooi uitziet.
  • In de kajuit van het oude stadskantoor hing een wandvullende tekening van Jan van der Schoor. Deze is gefotografeerd en beschikbaar voor andere toepassingen.
  • Het keramisch mozaïek ‘Levenslijn’ dat boven de entree van het oude stadskantoor hing, is geplaatst bij de entree van het Kennemer College en blijft dus behouden voor de wijk.

Alle kunstobjecten in de openbare ruimte zijn voorzien van de naam van de kunstenaar en de titel van het werk.

Kunstprojecten in voorbereiding

  • Onderhoud niet-bronzen kunstobjecten
  • Onderzoek verfraaiing Plantagebuurt
  • Onderzoek verfraaiing Meerplein/Kop van de Haven
  • Onderzoek kunst Stationsplein

Subsidie

Instellingen of verenigingen kunnen subsidie aanvragen.

Culturele instellingen in Beverwijk

Meer informatie

Beleidsmedewerker Kunst en Cultuur (0251) 256 256