Lokale regelgeving

In de lokale regelgeving, o.a.  de verordeningen, zijn de regels vastgesteld waaraan inwoners van de gemeente en andere partijen zich moeten houden. De gemeenteraad kan gemeentelijke verordeningen vaststellen, voor zover deze bevoegdheid niet bij wet aan het college van burgemeester en wethouders of aan de burgemeester is toegekend. U kunt aan de regelingen rechten ontlenen, maar de regels kunnen ook verplichtingen voor u inhouden.

Alle regelgeving bijeen

Op www.overheid.n vindt u alle regelgeving zoals bekendmakingen, vergunningen, verordeningen etc. In de verordeningen zijn vanaf 1 januari 2010 alle wijzigingen in de teksten opgenomen. Ook de ingetrokken regelgeving blijft vanaf deze datum raadpleegbaar. Zo kunt u steeds zien welke regels wanneer van toepassing waren. 

Meer informatie

Juridische zaken (0251) 256 256.

www.overheid.nl