Lokale regelgeving

In de lokale regelgeving, o.a.  de verordeningen, zijn de regels vastgesteld waaraan inwoners van de gemeente en andere partijen zich moeten houden. De gemeenteraad kan gemeentelijke verordeningen vaststellen, voor zover deze bevoegdheid niet bij wet aan het college van burgemeester en wethouders of aan de burgemeester is toegekend. U kunt aan de regelingen rechten ontlenen, maar de regels kunnen ook verplichtingen voor u inhouden.

Overheid.nl

Alle verordeningen (gemeente, provincie en waterschap) vindt u op de externe website . Op www.overheid.nl/overheidsinformatie vindt u ook bekendmakingen, vergunningen etc. De verordeningen zijn geconsolideerd op 1 januari 2010, wat wil zeggen dat alle latere wijzigingen in de teksten zijn opgenomen. Ook de ingetrokken regelgeving blijft vanaf deze datum raadpleegbaar. Zo kunt u steeds zien welke regels wanneer van toepassing waren. 

Meer informatie

Juridische zaken (0251) 256 256.

www.overheid.nl