Minimabeleid

Beverwijk wil een gemeente zijn waar elke inwoner actief mee kan doen in de samenleving. Zonodig zorgt de gemeente hierbij voor financiële ondersteuning.

Bijzondere bijstand

Met een bijstandsuitkering, minimumloon of AOW van niet meer dan 110% van de bijstandsnorm (externe website) kunt u extra geld krijgen voor bijzondere uitgaven die u heeft. Kosten die iedereen heeft, bijvoorbeeld eten, drinken, gas, water en licht, woninginrichting etc. zijn normale kosten. Deze moet u uit uw eigen inkomen betalen.

Voorwaarden

Wilt u voor bijzondere bijstand of andere vergoeding(en) op deze pagina in aanmerking komen, dan krijgt u eerst een gesprek met een van onze medewerkers. U kunt zich hiervoor melden bij de balie in het stadhuis gedurende de openingstijden. Dit gesprek moet plaatsvinden voordat u de kosten maakt. Er wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie. Daarbij kijken we ook naar uw vermogen. De kosten moet u daarna met bijvoorbeeld een aankoopbewijs aantonen en:

 1. moeten bijzonder noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld kosten bewindvoering/budgetbeheer, peuterspeelzaal, maaltijdvoorziening, enz.
 2. kunnen niet door uzelf (volledig) betaald worden
 3. worden niet door een andere instantie vergoed, bijvoorbeeld door uw ziektekostenverzekeraar. 

Sociaal-culturele activiteiten

U kunt ook geld aanvragen voor bijvoorbeeld: 

 • het lidmaatschap van de bibliotheek
 • een bijdrage voor de muziek- en of toneelschool
 • een duinkaart
 • de toegangskaart van een museum, toneelstuk etc.
 • een internetaansluiting (maximaal 1 aansluiting per huishouden) enz.

De vergoeding bedraagt maximaal € 75,00 per jaar per gezinslid.

Kosten voor schoolgaande kinderen

Vergoedingen voor boeken en schoolgeld (voortgezet onderwijs) kunt u via www.duo.nl aanvragen. Wanneer uw kind naar het MBO, HBO of de Universiteit gaat kan hij/zij daar een studiebeurs aanvragen.

Voor uw schoolgaande kinderen tot 18 jaar kunt u diverse vergoedingen aanvragen, echter alleen voor kosten die u daadwerkelijk heeft gemaakt. U moet hiervan  bewijsstukken inleveren (bonnen, facturen, aankoopbewijzen, enz).

Voor school

 • de ouderbijdrage
 • materiaal
 • gereedschap
 • boekentas
 • schrijfgerei

Per kind op de basisschool maximaal € 135,-- en het voortgezet onderwijs € 270,-- per kind per jaar.

Computer

Voor schoolgaande kinderen tot 18 jaar kunt u 1x per 5 jaar per gezin maximaal € 455,-- aanvragen voor een computer of laptop.

Fiets

Voor kinderen van 6 - 8 jaar maximaal € 145,-- en van 8 - 18 jaar maximaal € 260,--.

Individuele inkomstentoeslag

Bent u tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd en leeft u 3 jaar of langer van een laag inkomen en vermogen en is dat blijvend, dan kunt u recht hebben op de individuele inkomstentoeslag (voorheen langdurigheidstoeslag). Hiermee kunt u dan bijvoorbeeld uw kapotte wasmachine vervangen of laten repareren. U moet deze toeslag zelf aanvragen. Voor 2015 gelden de volgende bedragen:

 • een alleenstaande € 400,--
 • een alleenstaande ouder € 500,--
 • gehuwden/samenwoneneden € 550,-- 

Korting op ziektekostenverzekering

Iedereen heeft een basisverzekering voor ziektekosten maar via de bijzondere bijstand kunt u een vergoeding aanvragen voor het aanvullende pakket. Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. U heeft een verzekering bij Zilveren Kruis en u kiest voor een Beter af pluspolis met 3 sterren (AV***) en de Beter af tandartspolis met 2 sterren (TV**). U kunt zich collectief verzekeren via de gemeente voor korting op de aanvullende verzekering en u krijgt u gratis het Gemeente extra pakket (GEP). In dit pakket zijn medische kosten opgenomen zoals voor een bril, orthodontie en de eigen bijdrage voor thuiszorg.
 2. U heeft een andere ziektekostenverzekering dan Zilveren Kruis en betaalt zelf de premie voor de basisverzekering en het aanvullende pakket. Voor het aanvullende pakket kunt u een vergoeding aanvragen via de bijzondere bijstand wanneer u voldoet aan de voorwaarden dat het pakket gelijkwaardig is aan de Beter af pluspolis met 3 sterren en de Beter af tandartspolis met 2 sterren.

Had u in 2014 via de bijzondere bijstand een vergoeding voor het aanvullende pakket, dan ontvangt u deze vergoeding in 2015 automatisch.

Meer informatie

Met vragen kunt u terecht in de publiekshal van het Stadhuis gedurende de openingstijden  of u belt met  (0251) 256 256. U kunt ook terecht bij de clientenraad. Zij gaat over de belangen van inwoners met een inkomen op of rond het minimumniveau barbararietkamp@ziggo.nl.

Heeft u al een bijstandsuitkering dan kunt u tussen 9.00 - 17.00 uur terecht bij uw contactpersoon (0251) 256 256.