Ondernemen

Beverwijkse ondernemers moeten de ruimte krijgen om te innoveren en te ontwikkelen. Als u een bedrijf begint dan moet u zich eerst inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel www.kvk.nl.

Waar moet u zijn  

Op www.ondernemersplein.nl voor alles wat u moet regelen als u voor u zelf begint en op www.startersinformatiecentrum.nl voor contacten met andere bedrijven.

Regelgeving en vergunningen

Wanneer u als ondernemer een vergunning aanvraagt, dan wordt dit besproken met alle relevante gemeentelijke afdelingen en met instanties als de politie (openbare orde en veiligheid), brandweer (brandveiligheid) en de Milieudienst IJmond (geluid, lucht, externe veiligheid). Indien nodig worden er extra vragen aan u gesteld, waarna een beslissing volgt over uw vergunningaanvraag.

Brandpreventie: ontruimingsplan

In een ontruimingsplan staat wie welke actie moet ondernemen in geval van een calamiteit. Het bevat taken en instructies en tekeningen van de vluchtwegen. Een ontruimingsplan van gebouwen is verplicht volgens de bouwverordening, de Arbowet en het Arbobesluit.

Ondernemen in Europa

Beverwijk is aangesloten op het informatiesysteem Interne Markt Informatie (IMI) (externe website). IMI is een beveiligde online toepassing waarmee Europese overheden snel en gemakkelijk met hun partners in Europa kunnen communiceren.

Regionale samenwerking

De gemeenten in de IJmond (Velsen, Beverwijk en Heemskerk) werken samen op economisch gebied in het Regionaal economisch bureau (REB). Het REB voert regionaal economisch beleid uit op basis van een programma, dat is opgesteld in samenwerking met het bedrijfsleven. In het programma wordt vastgelegd op welke thema's de partijen samen willen werken en welke middelen zij daarvoor hebben. Het REB heeft ook een loketfunctie voor bedrijven met regionale economische vragen.

Ondernemerscoördinator

Met vragen over het starten, uitbreiden of verplaatsen van een bedrijf, economische ontwikkelingen, vergunningen en subsidies, starterbijeenkomsten, themabijeenkomsten etc., kunt u terecht bij onze ondernemerscoördinator. Zij is uw 1e aanspreekpunt.

Ondernemersverenigingen in de IJmond

  • Federatie Ondernemende IJmond (FED IJmond) is het overkoepelend orgaan van de bedrijvenverenigingen HOV-IJmond en de OHBU (ondernemersvereniging Heemskerk, Beverwijk, Uitgeest). Doel is om op basis van samenwerking de afzonderlijke economische belangen van de leden te behartigen. Bent u lid van de Havenondernemers Vereniging IJmond (HOV-IJmond) of de OHBU dan bent u automatisch lid van de FED IJmond. www.fedijmond.nl
  • Ondernemersvereniging Heemskerk Beverwijk Uitgeest (OHBU) behartigt de belangen van ca. 350 bedrijven binnen de IJmond. Naast de directe belangenbehartiging vindt de OHBU het ook van groot belang dat de ondernemers in de IJmond elkaar beter leren kennen. www.ohbu.nl
  • Jonge Ondernemers IJmond (JOIJ) is er speciaal voor jonge ondernemers in Beverwijk, Heemkerk, Uitgeest en Velsen. Jong betekent jong in ondernemersjaren en/of jong van geest. JOIJ werkt samen met Federatie Ondernemers IJmond en het regionale economische stimuleringsprogramma IJmond Veelzijdig. www.joij.nl
  • Belangenvereniging winkelcentrum Beverhof behartigt de belangen van haar winkeliers. De Beverhof is een overdekt winkelcentrum in het centrum van Beverwijk. www.beverhof.nl
  • VNO-NCW West is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. VNO-NCW maakt zich sterk voor een goed ondernemers- en investeringsklimaat. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven op zowel nationaal als internationaal niveau. www.vno-ncwwest.nl
  • MKB IJmond is de bindende factor tussen ondernemers en gesprekspartners. Zij oefent grote invloed uit op de politiek en instellingen doordat zij namens veel ondernemingen spreekt. www.mkb-ijmond.nl
  • Koninklijke Horeca Nederland afdeling Beverwijk komt op allerlei manieren in actie om de collectieve en individuele belangen van de leden te behartigen. www.khn.nl/web/beverwijk

Meer informatie

In de havenverordening (externe website), die geldt voor het hele noordzeekanaalgebied, zijn de regels eenvoudiger gemaakt.

Bedrijventerreinen

Winkelen

U kunt online contact opnemen of bellen met (0251) 256 256.

Openingstijden Stadhuis.