Oostelijke doorverbinding

De Oostelijke doorverbindingDe Oostelijke doorverbinding vormt samen met de Binnenduinrandweg N197 (voorheen westelijke randweg) de doorgaande route rondom Beverwijk. Er gaat daardoor veel minder verkeer door het centrum van Beverwijk. Ook de  Broekpolder en de Beverwijkse Bazaar zijn dan beter bereikbaar. De verbinding bestaat uit 3 delen:

Deel 1: Alkmaarseweg, Plesmanweg, Laan der Nederlanden

De uitvoering van deel 1 vindt in fases plaats en neemt meerdere jaren in beslag.

Deel A: Plesmanweg vanaf de Binnenduinrandweg tot en met het kruispunt Wijk aan Duinerweg. Het gedeelte van het kruispunt Plesmanweg - Wijk aan Duinerweg - Kuikensweg is in 2007 in de inspraak geweest. De werkzaamheden aan dit kruispunt zorgen voor veel verkeersoverlast in de stad, zeker als dat gelijktijdig met andere wegwerkzaamheden wordt uitgevoerd. Er is besloten om de werkzaamheden enkele jaren uit te stellen. Nu de Binnenduinrandweg klaar is, kan het verkeer beter worden omgeleid. Er is echter nog niet besloten wanneer de werkzaamheden beginnen.

Deel B: Plesmanweg vanaf de Wijk en Duinerweg tot aan de gemeentegrens met Heemskerk. Grenst voor een gedeelte aan het project Wijkerbaan. Het is mogelijk dat de werkzaamheden van de Plesmanweg tussen de Alkmaarseweg en de Laan der Nederlanden worden gekoppeld aan de uitvoering van het project Wijkerbaan. Besluit hierover is nog niet genomen.

Deel C: Laan der Nederlanden tot de spoortunnel is gedeeltelijk klaar.

Deel D: het tunnelgedeelte zelf  is klaar.

Deel 2: Tunnel Laan der Nederlanden onder het spoor

Dit deel loopt dwars door de Broekpolder en is inmiddels klaar. Het is een mooie doorgaande route geworden die de naam De Meerlanden heeft gekregen. De weg is uitgerust met geluidsabsorberend asfalt, begint bij de rotonde ter hoogte van de tunnelbak Laan der Nederlanden en sluit aan op de Parallelweg en deel 3 van de oostelijke doorverbinding. De Meerlanden heeft twee rijbanen die worden gescheiden door een middenberm.

Deel 3: De Meerlanden, Noorderweg, Parallelweg

Dit betreft de Verlegde Ringvaartweg. Door een andere inrichting ontstaat een nieuwe verbindingsweg (De Meerlanden) tussen de Parallelweg en de Noorderweg. Het ontwerp van deze nieuwe verbindingsweg is in 2011 aangepast. Het nieuwe ontwerp van de kruispunten is overzichtelijker, veiliger en ook in de toekomst beter te reguleren. Samen met de wegverbinding voor het autoverkeer wordt een nieuw fietspad aangelegd en het gebied langs de Sint Aagtendijk opnieuw ingericht met een grote vijver en groenvoorzieningen. De werkzaamheden zijn naar verwachting medio 2014 gereed

Meer informatie

Projectleider Oostelijke doorverbinding (0251) 256 256.

Documenten