Oostelijke doorverbinding

De Oostelijke doorverbindingDe Oostelijke doorverbinding vormt samen met de Binnenduinrandweg N197 (voorheen westelijke randweg) de doorgaande route rondom Beverwijk. Er gaat minder verkeer door het centrum en de  Broekpolder en de Beverwijkse Bazaar zijn beter bereikbaar. De verbinding bestaat uit:

Deel 1: Alkmaarseweg, Plesmanweg, Laan der Nederlanden

De uitvoering van deel 1 vindt in 4 delen plaats en neemt meerdere jaren in beslag.

Deel a: Plesmanweg vanaf de Binnenduinrandweg tot en met het kruispunt Wijk aan Duinerweg. De werkzaamheden aan dit kruispunt zorgen voor veel verkeersoverlast in de stad, zeker als dat gelijktijdig met andere wegwerkzaamheden wordt uitgevoerd. Daarom is besloten om de werkzaamheden enkele jaren uit te stellen. Intussen zijn er wel al een paar aanpassingen gedaan om een goede doorstroming te bevorderen.

Deel b: Plesmanweg vanaf de Wijk aan Duinerweg tot aan de gemeentegrens met Heemskerk. Dit deel grenst aan het project Wijkerbaan. Mogelijk worden de werkzaamheden aan de Plesmanweg tussen de Alkmaarseweg en de Laan der Nederlanden gekoppeld aan de uitvoering van dit project. Een besluit hierover is nog niet genomen.

Deel c: Laan der Nederlanden van de Italiëlaan tot de spoortunnel is klaar.

Deel d: Het tunnelgedeelte is klaar.

Deel 2: Broekpolder/ De Meerlanden

Dit is de nieuwe verbindingsweg (De Meerlanden) tussen de Parallelweg en de A9 via de Noorderweg. Er zijn nieuwe overzichtelijke kruispunten en een nieuw fietspad aangelegd. Het gebied langs de Sint Aagtendijk is nu ingericht met nieuwe groenvoorzieningen en grote vijvers. De vijvers zorgen tevens voor de waterberging. Deze werkzaamheden worden in de 2e helft van 2014 afgerond.

Meer informatie

Projectleider Oostelijke doorverbinding (0251) 256 256.