Parkeren

In en rond het centrum is betaald parkeren ingevoerd op tijden dat de winkels open zijn. Dit is gedaan om het centrum goed bereikbaar te houden voor bezoekers en bewoners. Dat geldt ook rond de Beverwijkse Bazaar tijdens haar openingsdagen. In de blauwe zones rond het centrum moet u gebruikmaken van een parkeerschijf. Daarmee mag u maximaal 2 uur parkeren maar rond het Kennemertheater maximaal 1 uur. Gratis parkeren vlakbij het centrum kan op het parkeerterrein Wijckerpoort achter bioscoop Cineworld. In Wijk aan Zee zijn enkele straten waar alleen vergunninghouders mogen parkeren. Op deze pagina vindt u informatie over:

Parkeertijden en -tarieven

 • Beverwijk Binnenstad centrum € 1,25 per uur van maandag t/m zaterdag 9.00 - 18.00 uur, donderdag tot 21.00 uur
 • Beverwijk Binnenstad rand € 1,25 per uur van maandag t/m zaterdag 9.00 -18.00 uur, donderdag tot 21.00 uur
 • Beverwijk industriegebied Markten (Bazaar) € 1,25 per uur op zaterdag, zondag en andere openingsdagen van de bazaar 7.00 -18.00 uur

De uitwerking hiervan vindt u in het aanwijsbesluit parkeren, de nadere regels parkeren en bijbehorende gebiedskaarten.

Belparkeren

Bel- of GSM-parkeren is een alternatieve wijze van parkeergeld betalen. Dat kan in steeds meer Nederlandse gemeenten. U betaalt achteraf  en uitsluitend voor het aantal minuten dat u geparkeerd staat. U betaalt hierdoor nooit teveel.

Als u wilt belparkeren, dan moet u zich eerst aanmelden bij een aanbieder van dit systeem. Daarna kunt u dan telkens bij aanvang van het parkeren bellen naar uw aanbieder waarbij u de (zone)code (die vindt u bij iedere parkeerautomaat) doorgeeft. De aanbieder herkent uw mobiele nummer en u bent aangemeld. De handhavers kunnen aan uw kenteken zien of u betaalt voor het parkeren. Bij vertrek meldt u zich weer af. Aan het einde van de maand wordt het parkeergeld van die maand van uw rekening afgeschreven.

Er zijn ook aanbieders waarbij vooraf aanmelden niet hoeft. U meldt dan alleen start en einde van de parkeeractie. De kosten betaalt u rechtstreeks aan uw aanbieder via uw telefoonrekening. Mogelijkheden en voorwaardenop: www.parkline.nl, www.parkmobile.nl, www.yellowbrick.nl, www.smsparking.nl, www.sms-park.nl, www.anwb.nl en www.myorder.nl. De aanbieders rekenen elk verschillende kosten. Zie het kostenoverzicht.

Parkeervergunningen

Bewoners en werknemers die in het gebied betaald parkeren, vergunninghouderszone of blauwe zone wonen of werken, kunnen een parkeervergunning kopen. Er zijn diverse soorten parkeervergunningen. Overzicht van de straten waar de parkeervergunningen geldig zijn. Een parkeervergunning aanvragen.

Parkeren gehandicapten 

Houders van een gehandicaptenparkeerkaart kunnen in Beverwijk op de openbare weg gratis parkeren. Nabij de entree van alle openbare gebouwen en in winkelgebieden zijn algemene parkeerplaatsen beschikbaar. Let op: dit geldt niet voor de particuliere parkeerterreinen van de Beverwijkse Bazaar. Aanvragen gehandicaptenparkeerkaart of -plaats.

Oplaadpunten elektrische auto’s 

De gemeente Beverwijk wil het elektrisch rijden stimuleren en heeft zich daarom aangesloten bij het initiatief van de Metropoolregio Amsterdam en de provincies Noord-Holland en Flevoland om in de gehele regio 1000 oplaadpunten te plaatsen. In onze gemeente zijn al 9 openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s:

 • centrum Markt 60
 • bedrijventerrein De Pijp/Beverwijks Bazaar, Randweg 43
 • bedrijventerrein De Pijp, Zuiderkade 27
 • Vlietgors (Marlo-terrein): Vlietgors 43
 • Wijk aan Zee: Verlengde Voorstraat 42 (hoofdrijbaan)
 • Marga Klompélaan 28
 • Hoflanderweg 107
 • Pieter Verhagenlaan (naast Boeweg 54)
 • Laan der Mensenrechten (naast Kuikensweg)

Oplaadpunt aanvragen

Inwoners en werknemers van de gemeente Beverwijk kunnen een oplaadpaal aanvragen onder de volgende voorwaarden:

 1. u bezit een volledig elektrische personen- of bedrijfsvoertuig of plug-in hybride motorvoertuig
 2. u heeft niet de mogelijkheid om het voertuig op privéterrein te parkeren en te laden
 3. in een straal van 300 meter van de gewenste locatie is geen oplaadpunt.

Een aanvraag voor een openbare oplaadpaal kunt u doen op www.nuon.nl/ev. Nuon toetst of u in aanmerking komt voor een oplaadpaal en neemt vervolgens contact op met de gemeente. In overleg bepalen we de locatie. Vervolgens neemt de gemeente het verplichte verkeersbesluit voor de gereserveerde parkeerplek. Daarna wordt de paal geplaatst. Let op: momenteel zijn de oplaadpalen op. De regionale aanbesteding van de oplaadpalen moet opnieuw plaatsvinden. Daardoor komen de nieuwe oplaadpalen in de zomer van 2015 beschikbaar voor de hele regio. U kunt de aanvraag wel alvast doen, u wordt dan op een wachtlijst geplaatst.

Palen worden voor 3 jaar geplaatst en onderhouden met de mogelijkheid om dit met nog eens 3 jaar te verlengen. Na een praktijkevaluatie beoordeelt de gemeente voordat de termijn is verlopen, wat er met de oplaadpalen gaat gebeuren. Meer informatie over elektrisch rijden in de IJmond op www.ijmondrijdtelektrisch.nl.

Parkeerterreinen

Park+Ride

Naast het treinstation ligt aan de Wijckermolen een P+R-terrein met 110 parkeerplaatsen. Treinreizigers betalen niets. Andere parkeerders betalen hetzelfde uurtarief als in het centrum van Beverwijk. Het terrein is niet in beheer bij de gemeente Beverwijk maar is eigendom en van NS-Poort. Meer informatie op www.q-park.nl.

Rode Kruis Ziekenhuis en Beverwijkse Bazaar 

Voor parkeren nabij het Rode Kruisziekenhuis volgt u de borden ‘P-Ziekenhuis’. Voor de Beverwijkse Bazaar ‘P- Bazaar. De parkeerterreinen bij het Rode Kruisziekenhuis en bij de Beverwijkse Bazaar zijn particuliere terreinen en worden niet beheerd door de gemeente. Voor vragen kunt u contact met hen opnemen. 

Bedrijfswagens

Bedrijfswagens langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter mogen niet parkeren binnen de bebouwde kom van Beverwijk en Wijk aan Zee, uitgezonderd enkele delen van bedrijfsterreinen en een parkeerkeerterrein in Wijk aan Zee (Reijckert Aertszweg, noordelijk parkeerterrein). Het parkeren is toegestaan op de:

 • Bedrijventerrein Markten: Ringvaartweg, Randweg en Industrieweg uitgezonderd de openingsdagen Beverwijkse Bazaar (vaste openingsdagen zaterdag en zondag)
 • Bedrijventerrein Haven-oost: Randweg en Nijverheidsweg
 • Bedrijventerrein Haven-west: Zuiderkade, Nieuwkade, Steenkade en Rietlanden

In de overige straten van bovengenoemde industriegebieden en de industriegebieden Wijkermeer, Beverwijk West-I en bedrijventerrein Marlo is het parkeren verboden. U kunt een verzoek tot ontheffing op dit verbod aanvragen.

Meer informatie

Beleidsmedewerker verkeer (0251) 256 256.