Projecten

In de jaren na de oorlog kwamen grote aantallen werknemers in dienst bij de Hoogovens (thans Tata Steel). Om al die werknemers te kunnen huisvesten, werden er in korte tijd nieuwe wijken gebouwd, wegen aangelegd en kwamen er winkelcentra en andere voorzieningen. 

Gericht op kwaliteit en met een blik op de toekomst is Beverwijk thans bezig met de verjonging en vitalisering van de stad. Dit betekent een verbetering op alle fronten:

  • betere voorzieningen in het stadshart
  • een betere bereikbaarheid van het centrum en voldoende parkeergelegenheid
  • betere woningen en meer groen
  • een aantrekkelijk bedrijventerrein rond de haven
  • een eigentijds en divers aanbod van winkel- en recreatiemogelijkheden
  • meer kwaliteit in de openbare ruimte
  • een bloeiend cultureel leven
  • een stadsbestuur en gemeentelijke dienstverlening midden in de stad
  • passende zorg op loopafstand.

 Aan de linkerkant in het menu, vindt u de lopende projecten.