Rioleringsplan (GRP)

Het college heeft het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vastgesteld. In het GRP staat hoe de gemeente haar gemeentelijke watertaken gaat uitvoeren. Deze taken zijn wettelijk vastgelegd. Doordat de wetgeving in 2008 en 2009 is aangepast, zijn er in het GRP nieuwe keuzes gemaakt voor de aanpak van grond- en regenwater.

In het GRP 2005 - 2009 zijn maatregelen gesteld om de riolering per 2016 te laten voldoen aan de milieueisen. De kosten van de te nemen maatregelen waren in eerste instantie op 30 miljoen geraamd. Door een aantal veranderingen en slimme oplossingen is per project een optimaal resultaat bereikt tegen beduidend lagere kosten. Een goed voorbeeld hiervan zijn de afkoppelmaatregelen in Wijk aan Zee. De doelstellingen zijn daar bereikt en dat de overstort op het strand kan uiterlijk 2014 worden afgesloten. De uiteindelijke kosten zijn zo’n 12 miljoen lager uitgevallen.

Er is echter meer geld nodig voor het onderhoud van riolen, drainage en pompen. Dit is het gevolg van prijsstijgingen en de uitbreiding van riolen en gemalen. De nieuwe wetgeving betekent ook een nieuwe taak op het gebied van grondwater. De gemeente vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de riolering en drainage op peil blijft. De rioolheffing hoeft, ondanks de extra onderhoudskosten, niet verhoogd te worden. In 2007 is besloten de heffing jaarlijks met 6% te verhogen en dat blijft zo tot 2016. Het voordeel met de milieumaatregelen is voldoende om de extra onderhoudskosten op te vangen.

Wat staat er verder in het GRP

Het GRP biedt een terugblik op de vorige periode vanaf 2005. Voor de komende periode tot 2015 zijn nieuwe doelen gesteld en wat er voor nodig is om die te bereiken. Dus wat moeten we doen, doen we het goed en hoeveel kost dat? Het GRP heeft een eigen plaats in de gemeentebegroting, waarbij alle kosten via de rioolheffing worden betaald. Hoe dit werkt, staat in de financiële bijlage van het GRP.

Meer informatie

(0251) 256 256

Documenten