Servicenormen

Als inwoner krijgt u altijd wel een keer te maken met de gemeente. Wij willen u zo goed mogelijk helpen. Er zijn normen opgesteld voor onze service waaraan wij willen voldoen.

Het Stadhuis is zonder afspraak voor iedereen vrij- en goed toegankelijk. Gedurende de openingstijden kunt u terecht voor informatie, (aan)vragen en folders. In de centrale hal staat een leestafel waar u ook een kopje koffie kunt drinken. Op deze website vindt u een goed overzicht van onze diensten. Voor diverse diensten kunt u een afspraak maken waardoor de wachttijd inhet stadhuis kort is. Op deze pagina leest u de meest voorkomende servicenormen waarvan wij vinden dat onze dienstverlening aan moet voldoen. Wij verwachten van u dat u de juiste documenten meeneemt en de juiste informatie geeft.

Onze normen 

  • Bellen met de gemeente kan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur (0251) 256 256. U krijgt een van onze medewerkers aan de telefoon. Kan uw vraag niet direct kunnen beantwoord worden, wordt u doorverbonden met iemand die uw vraag wel kan beantwoorden. Is deze persoon niet aanwezig dan wordt er een terugbelnotitie gemaakt. U wordt dan uiterlijk binnen 2 werkdagen teruggebeld.
  • Een reisdocument aanvragen moet u minimaal een maand voordat het voorlopen is, doen. U ontvangt altijd ruim van tevoren een een bericht van ons.
  • Een parkeervergunning vraagt u aan bij de balie van het stadhuis. Na betaling krijgt u deze direct mee.
  • Een gehandicaptenparkeerkaart heeft een afhandelingstermijn van maximaal 8 weken. Is er advies nodig, dan duurt het langer.
  • Een kopie van uw taxatierapport onroerend goed (WOZ) kunt u direct online opvragen (website gemeentelijke belastingen).
  • Heeft u een vraag over een bouwvergunning of een bestemmingsplan kijk dan eerst op deze website. Dagelijks kunt u van 9.00 – 12.00 uur ook terecht in de publiekshal van het Stadhuis.
  • Een verklaring omtrent gedrag (VOG)  kunt u online aanvragen.
  • Een paspoort/identiteitskaart ontvangt u binnen een week nadat u het paspoort/de identiteitskaart hebt aangvraagd Het document  moet persoonlijk worden opgehaald. Dit geldt ook voor een vluchtelingenpaspoort. Voor een vreemdelingenpaspoort neemt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en politie een besluit. Bij vermissing van uw oude document is de wachttijd langer.
  • Als u een rijbewijs hebt aangevraagd kunt u binnen een week het rijbewijs ophalen.
  • Een vergunning aanvragende maximale afhandelingstermijn van een drank- en horecavergunning is 13 weken. 

Digitaal loket

In het digitaal loket vindt u alle producten en diensten van de gemeente. 

U bent op zoek naar informatie

Maak gebruik van de intelligente zoekmachine van deze website. Het foldermateriaal in de centrale hal is altijd up to date en kunt u ook online aanvragen

Uw privacy

Wij bewaken uw privacy en staan u te woord in een spreekkamer wanneer dit noodzakelijk is. (Om veiligheidsredenen kan dit geweigerd worden.) 

Wat gebeurt er als wij ons niet aan een afspraak houden?

Hierboven staat duidelijk omschreven waaraan wij ons houden. Natuurlijk houden wij de afspraken zelf in de gaten. Vindt u dat er iets niet goed verloopt, meld dit direct. Omdat wij permanent streven naar verbetering van onze dienstverlening worden de servicenormen, mede aan de hand van uw reacties, telkens geactualiseerd. Heeft u suggesties ter verbetering van onze dienstverlening, geef het online door! (0251)256 256