Sport

De gemeente heeft voor binnen- en buitensporten diverse sportaccommodaties beschikbaar. Nagenoeg alle sportaccommodaties in Beverwijk en Wijk aan Zee worden beheerd door de Stichting Sportaccommodatie Beverwijk. Voor het reserveren van een gymzaal, sporthal of -veld of vragen hierover, kunt u contact opnemen met Stichting Sportaccommodaties Beverwijk: info@sportbeverwijk.nl (0251) 234 447.

De Sportraad

De Beverwijkse sportraad (BSR) is een stichting en een overkoepelend orgaan van Beverwijkse sportverenigingen. Zij geeft adviezen, ondersteunt bij concrete acties en beantwoordt vragen.

De sportverenigingen komen tenminste 1x per jaar bijeen, zij kiezen ook het dagelijks bestuur van de sportraad. De sportraad heeft namens hen zitting in een aantal instellingen zoals de schoolsportcommissie. Zij onderhoudt ook contact met de gemeente, het NOC*NSF en Sportservice Noord-Holland. Om de belangen van de verschillende verenigingen te behartigen voert de sportraad tenminste 4x per jaar overleg met de gemeente. Meer informatie vindt u op www.beverwijksesportraad.nl.  

Schoolsportcommissie Beverwijk

De schoolsportcommissie heeft als belangrijkste doelstelling de jeugd meer te laten bewegen en hen op de basisschool met verschillende takken van sport kennis te laten maken. Om dit te bereiken, organiseert de commissie sportevenementen waar scholen zich voor kunnen inschrijven. Bijvoorbeeld een schoolvoetbaltoernooi en schoolsportdagen. 

Contactpersoon gemeente

Beleidsmedewerker Sport (0251) 256 256.

Documenten