Stationsgebied

Het stationsgebied is volop in beweging! In 2011 heeft de gemeenteraad de plannen voor de ontwikkeling van het Stationsgebied gewijzigd. Er is een voorlopig ontwerp openbare ruimtStationsplein met het nieuwe stadhuis (foto: Nico Hartog)e vastgesteld waarvan fase 1 reeds is uitgevoerd. De uitgangspunten van fase 2 zijn inmiddels vastgesteld in een nieuw voorlopig ontwerp. Deze veranderingen zijn:

 • nieuwe ingangen voor fietsers- en voetgangers van de ondergrondse fietsenstalling
 • daglicht in de ondergrondse fietsenstalling
 • inpassing van een te verleggen kabel- en leidingentracé rond de ondergrondse fietsenstalling
 • handhaving van kiss-en-ridemogelijkheden voor reizigers
 • handhaving van de toegankelijkheid op het Stationsplein voor:
  - minder-validen (gehandicapten parkeren en afhalen/brengen dialysecentrum)
  - waardetransporten (bank en pinautomaten)
 • een locatie voor een nieuw café-restaurant nabij de stationsvijver
 • behoud van het bomencarré en de kade bij de stationsvijver
 • aansluiting op een te zijner tijd te vernieuwen Wijckermolen.

Tot 3 april 2014 kunt u online uw zienswijze kenbaar maken over het voorlopig ontwerp.

Ondergrondse fietsenstalling

Onder het Stationsplein en Halve Maan wordt een fietsenstalling gebouwd. Subsidie van de provincie Noord-Holland en ProRail maken dit mede mogelijk. In de bewaakte stalling kunnen 2440 fietsen staan. Om de stalling te kunnen bouwen is het kruispunt Halve Maan-Velserweg-Vondellaan tot eind 2014 voor alle verkeer afgesloten. De parkeerterreinen Wijckerpoort en Stationsplein zijn bereikbaar via de Velsertraverse-Velserweg-Halve Maan. Een kiss-en-ride ligt tijdelijk aan de Wijckermolen en de Halve Maan.

Verwacht wordt dat de nieuwe fietsenstalling eind december 2014 klaar is. Meer informatie op www.fietsenstallingbeverwijk.nl

Meer informatie

Projectleider Stationsgebied (0251) 256 256.

Documenten