Vacatures

Er zijn momenteel geen vacatures bij de gemeente Beverwijk.

Met meer dan 40.000 inwoners is Beverwijk een middelgrote gemeente, gevormd door twee kernen: de stad Beverwijk en het dorp Wijk aan Zee. De ambitie en bedrijvigheid passen bij een stad van veel grotere omvang. Tata Steel, het Brandwondencentrum, de Beverwijkse Bazaar, de haven aan het Noordzeekanaal, revalidatiecentrum Heliomare en het strand van Wijk aan Zee geven de gemeente een geheel eigen dynamiek. De sociale en fysieke infrastructuur van de gemeente wordt op dit moment grondig aangepakt door ondermeer de herstructurering en renovatie van naoorlogse wijken, de aangelegde nieuwe randweg en de ontwikkeling van zorg op buurtniveau.

De organisatie

De gemeente Beverwijk is een organisatie die volop in ontwikkeling is. Onze ambitie is professionele dienstverlening bieden op een proactieve, open en eigentijdse manier. Om in de dynamische omgeving aan inwoners en bedrijven goede service te kunnen verlenen, nu en in de toekomst, is een organisatieontwikkeling in gang gezet. Professionele en resultaatverantwoordelijke collega’s met daadkracht geven met ons vorm aan deze ontwikkeling en helpen onze ambitie te realiseren.

Arbeidsvoorwaarden

De gemeente Beverwijk heeft uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. We besteden aandacht aan loopbaanbegeleiding en er zijn mogelijkheden voor een flexibele inrichting van de werkweek en -plek, studies en ouderschapsverlof. De arbeidsvoorwaarden van alle gemeenten in Nederland zijn vastgelegd in de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en de daarbij behorende uitwerkingsovereenkomst (UWO). Daarnaast kunnen er aanvullende lokale regelingen zijn vastgesteld.

Meer informatie

Personeel en organisatie (0251) 256 256.