Van Loenenlaan e.o.

In het voorjaar van 2015 worden de Van Loenenlaan, Schouwenaarstraat, Laan van Meerestein, Jan de Windstraat, De Wieck en Heemskerkerweg (gedeelte tussen Overboslaan en Van Loenenlaan) duurzaam veilig ingericht. Het regenwaterriool in de Van Loenenlaan (gedeelte tussen Heemskerkerweg en Laan van Meerestein) wordt gelijktijdig vervangen. Duurzaam veilig inrichten houdt in dat er verkeersdrempels en verkeersplateau’s worden aangelegd. De maatregelen vloeien voort uit het Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan.

Definitief ontwerp

Bewoners en belanghebbenden hebben op het voorlopig ontwerp kunnen reageren. De reacties zijn verwerkt in het definitief ontwerp. Wat verandert er: 

  • de rijbaan in de Van Loenenlaan wordt een fietsstraat van asfalt met aan weerszijden passeergelegenheid voor auto’s
  • op het gedeelte Van Loenenlaan tussen huisnummer 2 en 16 worden parkeervakken aangelegd
  • ter hoogte van hockeyvereniging Overbos mag alleen nog in bepaalde vakken worden geparkeerd
  • bochten worden ruimer gemaakt

Verlagen maximumsnelheid

Voor het verlagen van de maximumsnelheid van 50 naar 30 km per uur en voor het instellen van het parkeerverbod in een bepaalde zone, is een verkeersbesluit nodig. Het verkeersbesluit wordt in het najaar 2014 gepubliceerd. In de publicatie staat beschreven wat u moet doen als u wilt reageren op het verkeersbesluit.

Planning

Start werkzaamheden maart- april 2015, klaar juli 2015

Meer informatie

Projectleider (0251) 256 256.