Veiligheid

Deze pagina informeert u over veiligheid in Beverwijk en veiligheid in het algemeen.

Criminaliteitsbeheersing

Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Kennemerland is een samenwerkingsverband van ondernemers en overheid met het doel de veiligheid in het bedrijfsleven te behouden en te verbeteren. Hierbij moet u denken aan het voorkomen van overvallen en inbraken. Een concrete activiteit is bijvoorbeeld voldoen aan het Keurmerk Veilig Ondernemen voor ondernemers om de veiligheid te verbeteren. Voorbeelden zijn cameratoezicht, het verbeteren van de verlichting en andere inbraakpreventiemiddelen en een gratis overvaltraining voor medewerkers.

Havenveiligheidsplan

De gemeenten Velsen, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam hebben gezamenlijk het Havenveiligheidsplan Noordzeekanaalgebied vastgesteld. Het plan is vooral bedoeld voor functionarissen van de verschillende overheidsdiensten die een rol spelen ten tijde van dreiging en crises, en gaat om zaken als “wie heeft welke verantwoordelijkheid” en “wie informeert wie”.

Als de sirene gaat

Elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur gaat de waarschuwingssirene bij rampen en calamiteiten. De reden van het maandelijks testen is dat het alarmsignaal (het geluid) anders door de inwoners niet herkend wordt. De gemeente moet ervoor zorgen dat de sirene goed hoorbaar is voor iedereen. Meld ons de locatie waar de sirene niet te horen is. (0251) 256 256.

Wat moet u doen als de sirene gaat?

  1. Ga direct naar binnen
  2. Sluit deuren en ramen
  3. Zet radio of tv Noordholland aan. Radiofrequentie: ether FM 88.9, kabel 89.5, tv-frequentie ether: kanaal 55, kabel kanaal 10 6210.25 Mhz. 


Meer informatie

Informatie over veiligheid in de gemeente Beverwijk (0251)256 256. 

www.nederlandveilig.nl/noodsituaties

Risicokaart Nederland (externe website)

Gladheidsbestrijding

www.rijksoverheid.nl