Wateroverlast WaZ

De wateroverlast in Wijk aan Zee die kan ontstaan bij zeer harde regen, wordt opgelost. De overstort op het strand is dan niet meer nodig. Het water dat niet direct verwerkt kan worden door het rioolstelstel, stroomt via een nooduitlaat naar de Dorpsweide bij de Zeecroft.Ondergelopen straten

Werkzaamheden Gasthuisstraat

Er wordt een nieuw rioolsysteem aangelegd in de Gasthuisstraat. Het regenwater wordt dan apart opgevangen. Ook de openbare verharding en dakoppervlakken van woningen (waar mogelijk) worden op een infiltratieriool aangesloten.  De rioolwerzaamheden bieden een mooie gelegenheid om het wegprofiel te moderniseren. Wat betekent dat: 
  1. het gedeelte tussen huisnummer 30 en de Julianaweg blijft hetzelfde
  2. vlakbij de aansluiting op de Julianaweg wordt in de Gasthuisstraat een waterdrempel aangebracht. Deze voorkomt dat regenwater zich verzamelt op kwetsbare plekken en daar voor wateroverlast en schade zorgt. De waterdrempel is dezelfde als de waterdrempels in de Relweg en vormr geen belemmering voor het verkeer.
  3. in het gedeelte tussen huisnummer 30 en de Van Ogtropweg is gekozen voor een ander wegprofiel en een eenduidige inrichting. Foutief parkeren wordt hierdoor voorkomen en de hulpdiensten kunnen het achtergelegen parkeerterrein aan de Gasthuisstraat goed bereiken
  4. het parkeervak ter hoogte van huisnummer 12 komt te vervallen. De 5 parkeervakken aan het eind van de Gasthuisstraat worden opnieuw gerangschikt. Foutief parkeren wordt hiermee voorkomen
  5. de waterdrempel bij Gasthuisstraat nr. 4 zorgt ervoor dat bij hevige regen niet langer wateroverlast optreedt bij de huisnummers 6 tot en met 12. De straat langs de woningen wordt verlaagd aangelegd ten opzichte van de stoep. Het overtollige water kan dan niet langer de laag gelegen woningen binnenstromen.

    Met deze maatregelen is de wateroverlast in de Gasthuisstraat verleden tijd!

Planning

De werkzaamheden starten op 15 september en is gereed op 1 december 2014

Metingen, monstername en analyses

Tijdens het badseizoen neemt de gemeente na elke overstorting monsters van het zeewater. Het strand wordt geïnspecteerd en rioolvuil wordt opgeruimd. De resultaten van de zeewatermonsters worden aan het einde van het badseizoen aan Rijkswaterstaat gerapporteerd. Rijkswaterstaat neemt elke 14 dagen een monster van het zwemwater in Wijk aan Zee en laat dit onderzoeken.

Meer informatie

Projectleider Wateroverlast Wijk aan Zee (0251)256 256.