Wateroverlast WaZ

Als het heel hard regent in Wijk aan Zee ontstaat in de laaggelegen delen van het dorp wateroverlast. Het riool kan al dat water water niet verwerken. Daardoor komen straten blank te staan, kelders lopen onder en water loopt de woningen binnen. De oplossing hiervoor is om de regenwateraansluitingen van het riool af te halen (=afkoppelen) en daarna rechtstreeks in de bodem te laten zakken (=infiltratie).Ondergelopen straten

Wat is afkoppelen en infiltratie

Afkoppelen is het gescheiden afvoeren van regenwater en afvalwater uit bijvoorbeeld de wasmachine en het toilet. Het rioolstelsel wordt daardoor minder belast zodat de overstort op het strand gesloten kan worden. Het regenwater wordt op natuurlijke wijze afgevoerd naar de bodem en voedt daar het grondwater zonder overlast te veroorzaken (infiltratie). Infiltratie is dat het regenwater in de bodem zakt waardoor het niet meer via het riool naar de zuivering wordt afgevoerd.

Extra berging rioolwater

Het is niet mogelijk om alle regenwater van het riool te scheiden. Soms vallen er buien die het riool niet kan verwerken. Daarom wordt een nooduitlaat in het riool aangelegd die het overtollige regenwater opvangt. De nooduitlaat komt uit in de Dorpsweide bij de Zeecroft, onder de parkeervakken langs de Verlengde Voorstraat. De grootte van de berging is afhankelijk van hoeveel regenwater er dan nog op het riool is aangesloten. Vooralsnog wordt deze niet aangelegd, omdat het afkoppelen voldoende lijkt te zijn.

Sanering overstort op het strand van Wijk aan Zee

Deze waterlast moet tot het verleden gaan behoren

De riooloverstort op het strand past niet meer in het moderne beeld van strandrecreatie. De gemeente heeft na uitvoerig overleg met Rijkswaterstaat, de Provincie en het Hoogheemraadschap besloten de overstort te saneren. De laatste twee instanties dragen bij in de kosten.

De afkoppelwerkzaamheden in Wijk aan Zee worden gelijktijdig uitgevoerd met onderhoud aan riolering, wegen, openbare verlichting en groen. Zodoende wordt werk-met-werk gemaakt. Ook de openbare ruimte wordt op veel plaatsen moderner ingericht. Zodoende wordt het geld efficiënt gebruikt en de overlast zoveel mogelijk beperkt.

Herinrichten noordelijk deel Wijk aan Zee

De openbare bestrating van de volgende straten wordt afgekoppeld:

 • Duinrand, Dorpsduinen, de rotonde Dorpsduinen-Relweg
 • Stetweg
 • Verlengde Voorstraat (tussen Boothuisplein en Zeestraat)
 • Relweg (tussen de Tappenbeckstraat en Heliomare)
 • Zeestraat (tussen nr. 359 en 419) en de Tappenbeckstraat.

Tevens worden de regenwaterputten vervangen door infiltratiekolken. Waterdrempels, lijngoten en verkeersdrempels worden aangebracht (o.a. op de kruising Relweg – Stetweg) en er wordt nieuwe bestrating aangelegd. De straten Relweg, Verlengde Voorstraat, Boothuisplein, Meeuweweg, Burgemeester Rothestraat en de Van Oldenborghweg worden heringericht, volgens planning in 2011 - 2012. De nieuwe situatie ziet er als volgt uit:

 • De huidige verkeersstructuur in het noordelijk deel van Wijk aan Zee blijft gehandhaafd
 • De straten worden 30 kilometergebied. Op enkele plaatsen wordt een verkeersdrempel aangelegd en in de Van Oldenborghweg komt een inrijverbod voor grote vrachtwagens maar blijft bereikbaar voor hulpdiensten en de reinigingsdienst
 • Camping De Banjaert kan met de bus alleen nog bereikt worden via de route Boothuisplein en Burgemeester Rothestraat
 • In de Burgemeester Rothestraat worden bomen geplant en verkeersdrempels aangebracht.
 • In de groenstrook bij de Dorpsweide langs de Verlengde Voorstraat komen minder bomen.
 • Nieuwe bomen komen op het pleintje bij de Relweg in de brede groenstrook tussen Verlengde Voorstraat en ventweg en in de buurt bij de Spar.
 • Het pleintje bij Relweg nr. 2 wordt opgeknapt met een zitbank en een levensgroot schaakspel.

Met de nieuwe inrichting is rekening gehouden met de wens van omwonenden om het uitzicht op de Dorpsweide zoveel mogelijk intact te houden.

Met de provincie, Rijkswaterstaat, het Ministerie van verkeer en waterstaat en het Hoogheemraadschap is afgesproken dat de overstort op het strand vóór 1 januari 2015 wordt gesloten en het strand van Wijk aan Zee wordt aangemeld voor de Blauwe Vlag. De gemeente wil de overstort graag eerder sluiten. Daarom moet zoveel mogelijk verhard oppervlak in Wijk aan Zee wordt afgekoppeld van het riool en extra rioolwaterberging wordt aangelegd. De gemeente is blij dat inwoners van Wijk aan Zee op grote schaal meewerken!

Metingen, monstername en analyses

De overstortingen worden gesignaleerd en geregistreerd. Tijdens het badseizoen neemt de gemeente na elke overstorting monsters van het zeewater. Het strand wordt geïnspecteerd en rioolvuil wordt opgeruimd. De resultaten van de zeewatermonsters worden aan het einde van het badseizoen aan Rijkswaterstaat gerapporteerd. Rijkswaterstaat neemt elke 14 dagen een monster van het zwemwater in Wijk aan Zee en laat dit onderzoeken.

Meer informatie

Projectleider Wateroverlast Wijk aan Zee (0251)256 256.

Documenten