Wijk aan Zee, gebiedsvisie

Het bestemmingsplan Wijk aan Zee dateert uit 1982. Daarom heeft het college besloten een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Voorafgaand hieraan wordt een gebiedsvisie opgesteld.Schets Gebiedsvisie Wijk aan Zee

Hoe pakken we dit aan

In de eerste informatiebijeenkomst zijn de inwoners van Wijk aan Zee voorgelicht over de manier waarop de gemeente de gebiedsvisie wil opstellen en is de planning opgesteld. Het concept Plan van Aanpak is met een deel van de dorpsraad van Wijk aan Zee besproken. In de workshops zijn veel goede voorstellen gedaan. Aansluitend aan de gebiedsvisie wordt een Milieu Effectrapportage (plan M.E.R) opgesteld en gestart met het nieuwe bestemmingsplan.

De dorpsvisie

In 2003 is de dorpsvisie ‘Met zicht op zee’ vastgesteld. Aanleiding hiervoor was destijds een teruggang in de aantrekkingskracht van Wijk aan Zee. De basis van de dorpsvisie is om van Wijk aan Zee een prettige woonomgeving en een aantrekkelijke familiebadplaats te maken. In de Structuurvisie ‘Beverwijk 2015+’ is deze hoofddoelstelling overgenomen. Voordat een nieuw bestemmingsplan kan worden opgesteld, is het noodzakelijk om vragen te beantwoorden die kunnen bijdragen aan de toekomst van Wijk aan Zee.

planning

Op 21 december 2011 was er een informatieavond over de stand van zaken gebiedsvisie Wijk aan Zee. Als de gebiedsvisie klaar is, wordt deze ter inzage gelegd waarop de inspraak kan beginnen. 

De achtergrond

De komende jaren wordt de kust door het Rijk flink versterkt. Samen met bewoners, ondernemers en gebruikers denken provincie en kustgemeenten na over de identiteit van de badplaatsen. Wat maakt ze uniek? Wijk aan Zee was een van de kustplaatsen waar een workshop plaatsvond. De beleving van bewoners stond centraal. Met stiften en woordwolken is men aan de slag gegaan. Dat heeft uiteraard vele meningen opgeleverd over het gebruik, de beleving en de kwaliteit/identiteit van de openbare ruimte. Toch kon een rode draad worden getrokken. Aan de hand van woordwolken werden bewoners bevraagd over wat zij zien als “de identiteit” van hun dorp. Dat leverde een schat aan persoonlijke verhalen en uitspraken op. Wat opviel is dat bewoners vooral trots zijn op hun dorp. Ook plekken die de buitenwereld als lelijk bestempelt, zoals de hoogovens, werden genoemd. "Het hoort er gewoon bij en de lichtjes zijn romantisch.” Volgens de kinderen is de ligging onder de rook van de Hoogovens juist de reden dat Wijk aan Zee lekker dorps is gebleven. De resultaten tellen mee in de gebiedsvisie Wijk aan Zee.

Meer informatie

Projectleider gebiedsvisie Wijk aan Zee (0251) 256 256.

Documenten