Wijk aan Zee, gebiedsvisie

Om aan de wettelijke eisen te voldoen, is voor Wijk aan Zee in juni 2013 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Schets Gebiedsvisie Wijk aan Zee Het betreft een conserverend bestemmingsplan, wat betekent dat de huidige situatie is vastgelegd. Het dorp heeft echter behoefte aan een ontwikkelingsgericht en meer flexibel bestemmingsplan. Daarom heeft het college besloten een gebiedsvisie op te stellen, dat in belangrijke mate de inhoud van het nieuwe bestemmingsplan bepaalt.

Geschiedenis

Op 1 december 2010 zijn de inwoners van Wijk aan Zee tijdens de 1e informatiebijeenkomst voorgelicht over de manier waarop de gemeente de gebiedsvisie wil opstellen en is de planning opgesteld. In april 2011 is heel Wijk aan Zee uitgenodigd voor een zogenaamde ‘witte sokken bijeenkomst’: op een kaart van Wijk aan Zee ter grootte van een gymzaal konden de inwoners lopen op witte sokken de door hen gewenste ontwikkelingen aangegeven worden.

Samen met de bewoners en ondernemers is in 2011 hard gewerkt aan een conceptgebiedsvisie. De deelnemers hadden zitting in werkgroepen en een klankbordgroep. De werkgroepen werkten creatief aan de thema’s ‘wonen en bereikbaarheid’, ‘toerisme en economie’ en ‘milieu en landschap’. De klankbordgroep had een toetsende rol. De conceptgebiedsvisie is tijdens een inloopavond op 21 december 2011 getoond aan de Wijk aan Zeeërs. Dit concept is uitgebreid getoetst aan milieuregelgeving. Het resultaat daarvan is dat niet alle wensen mogelijk waren. Het concept is daarop aangepast en is daardoor ook realistischer geworden. 

Meer informatie

Projectleider gebiedsvisie Wijk aan Zee (0251) 256 256.