Wijkerbaan

De Wijkerbaan is gebouwd in de jaren 60 van de vorige eeuw. Het winkelceImpressie Beter winkelenntrum was verouderd en het zat verborgen tussen flatgebouwen. De gemeente Beverwijk, Webs-consultancy (v/h Redema namens Inside Investements) en WOONopMAAT richten samen het gebied tussen de Laan der Nederlanden, Plesmanweg, Dellaertlaan en Büllerlaan opnieuw in. Zo ontstaat er een nieuwe moderne wijk.

Winkelcentrum

Het winkelcentrum is inmiddels gemoderniseerd. De Albert Heijn verhuisde naar het President Kennedyplein en heeft een parkeerdek voor 40 auto's. De Aldi is verhuisd naar het Frank Sinatraplein waar eerst de Albert Heijn zat. Er zijn kleinere winkels aan de Büllerlaan gekomen. Vanwege de windoverlast is de passage en de entree vanaf het Kennedyplein volledig overdekt. Aan de koppen van het winkelcentrum en de hoven aan de Laan der Nederlanden zijn toegangen gemaakt.

Woningbouw en maatschappelijke voorzieningen

Woningbouwcorporatie WOONopMAAT zorgt voor het wonen en de maatschappelijke voorzieningen. Er zijn gebouwen gesloopt Impressie Beter wonenzoals de Mazdagarage, de garageboxen aan de Delleartlaan, het oude stadskantoor en de torenflat daarboven. Op de plek van de grote parkeerplaats aan de Dellaertlaan staan nu  woontorens met ondergrondse parkeergarages.

De hoogste toren wordt 65 meter hoog, dat is hoger dan de voormalige flat. Op de onderste verdiepingen van de huurappartementen komen o.a. een huisartsenpost en een fysiotherapiepraktijk.

Wat moet er nog gebeuren

 • bouw woontoren en huurwoningen, huisartsen- en fysiotherapiepraktijk op het terrein van het voormalige stadskantoor en torenflat, gereed eind 2015
 • parkeergarage (middengebied), gereed eind 2016
 • bouw woontoren met koopwoningen en restant parkeerkelder, gereed eind 2016
 • inrichten woonomgeving en reconstructie bestaand parkeerterrein Delaertlaan gereed, eind 2016
 • project klaar eind 2016

Reeds klaar

 • rioolwerkzaamheden + nieuw asfalt Büllerlaan
 • sloop garageboxen Dellaertlaan + inrichting tijdelijk parkeerterrein
 • bouwrijp maken President Kennedyplein
 • sloop Mazda-garage
 • bouwrijp maken Dellaertlaan voor fase 1 woningen (locatie Mazda-garage)
 • Vervangen riolering en inrichting openbare ruimte Plesmanweg, Uiverhof en Pelikaanhof
 • renovatie winkelcentrum
 • renovatie en plaatsen balkons bestaande flats
 • vervangen riolering Dellaertlaan en Plesmanweg rond oude stadskantoor
 • sloop stadskantoor en torenflat
 • bouw woontoren Rumba aan de Bullerlaan en inrichting woonomgeving
 • bouw 2 woontorens en zorgwoningen Sonata, Figaro en Viva! Elsanta en inrichting woonomgeving

Klankbordgroepen 

Alle partners hebben afgesproken dat winkeliers, omwonenden en overige belanghebbenden voortdurend bij de planontwikkeling en -voorbereiding worden betrokken. Met de klankbordgroep De Wijkerbaan is de uitwerking van het stedenbouwkundig plan en de voorbereidingen voor de uitvoering besproken. Samen met belanghebbenden is in alle fasen van het project gezocht naar de juiste oplossingen. De klankbordgroep Uitvoering Wijkerbaan overlegt regelmatig met overige partijen.

Meer informatie

Projectleider Wijkerbaan (0251)256 256

info@webscon.nl 030-600 4200

www.woonopmaat.nl  (0251)256 010