Wmo-loket

Bij de gemeente kunt terecht voor hulp wanneer u door ziekte of gebrek langdurig beperkt wordt in het doen van de dagelijkse dingen. Op grond van  de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt dan voor bepaalde voorzieningen in aanmerking komen. Op www.lokaalloket.nl/beverwijk vindt u informatie over wonen, welzijn en zorg. U kunt zelf bekijken wat de voorziening inhoudt, of u ervoor in aanmerking komt en zo ja, waaraan u moet voldoen en wat u daarvoor moet doen. Dit kan gaan om het aanvragen van een woonvoorziening, een vervoersvoorziening, een rolstoelvoorziening of handere hulp

Belangrijk: u moet eerst een aanvraag doen voordat u een voorziening koopt. Als u denkt in aanmerking te komen voor een voorziening van de gemeente, vul dan het formulier melding WMO-voorziening in. Een van onze medewerkers neemt dan binnen 14 dagen contact met u op. 

Rollators, werkstoelen, bedden etc. moet u aanvragen bij uw ziektekostenverzekeraar.

De Wmo-raad

De gemeente vraagt bij het ontwikkelen van haar Wmo-beleid advies aan meedenkende burgers. Zij vormen samen de Wmo-raad. De Wmo-raad geeft - gevraagd en ongevraagd - advies aan het college over welzijn, sociale samenhang, jeugd, ouderen, chronisch zieken en gehandicapten en kwetsbare groepen. Vragen die zij stellen zijn o.a.:

  • Hoe ervaren mensen de leefbaarheid in hun woonomgeving en hun wijk
  • Wat heeft iemand met een psychische of verstandelijke beperking nodig om mee te doen
  • Wat voor woningen zijn er nodig voor mensen die ouder worden
  • Hoe richten we de woonomgeving goed in voor mensen met een rolstoel of scootmobiel
  • Wat hebben mantelzorgers nodig om hun partner te kunnen blijven verzorgen
  • Wat kun je doen om vrijwilligerswerk te ondersteunen

Meer informatie

Folders aanvragen over de Wmo en de Wmo Raad

Regelingen voor tegemoetkoming in de kosten op www.meerkosten.nl

Gemeente Beverwijk (0251) 256 256 gedurende de openingstijden.

Verordeningen Wmo op de landelijke website van de overheid.