Wmo

Wat verandert er in de zorg.

Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Op www.lokaalloket.nl/beverwijk vindt u informatie over wonen, welzijn en zorg in de gemeente Beverwijk. Per voorziening leest u wat het inhoudt, of u ervoor in aanmerking komt, onder welke voorwaarden en wat u daarvoor moet doen. De gemeente ontwikkelt haar Wmo-beleid samen met inwoners die meedenken. Zij vormen samen de Wmo-raad. 

Wat doet de Wmo-raad?

De Wmo-raad geeft, gevraagd en ongevraagd, advies aan het college van burgemeester en wethouders over welzijn, sociale samenhang, jeugd, ouderen, chronisch zieken en gehandicapten en kwetsbare groepen. Vragen die aan orde komen zijn:

  • Hoe ervaren mensen de leefbaarheid in hun woonomgeving en hun wijk
  • Wat heeft iemand met een psychische of verstandelijke beperking nodig om mee te doen
  • Wat voor woningen zijn er nodig voor mensen die ouder worden
  • Hoe richten we de woonomgeving goed in voor mensen met een rolstoel of scootmobiel
  • Wat hebben mantelzorgers nodig om hun partner te kunnen blijven verzorgen
  • Wat kun je doen om vrijwilligerswerk te ondersteunen

Folders over de Wmo en de Wmoraad aanvragen

Home » Beleid » Wmo