Organisatie

Home > Inwoners & Ondernemers > Organisatie

Organisatie

Bij de gemeente Beverwijk werken circa 250 mensen. De ambtelijke organisatie bestaat uit 4 afdelingen:

  • Samenleving
  • Ontwikkeling
  • Ruimte
  • Bedrijfsvoering

De kritische succesfactor is deskundig en gemotiveerd personeel. Doel is dat iedere medewerker een functie heeft die bij hem past en bijdraagt aan het succes van de organisatie. Men is verantwoordelijk voor de realisatie van complete producten en diensten. Naast een goed resultaat betekent dat ook verantwoordelijkheid voor een correcte invulling van de financiële paragraaf, de communicatie en de bestuurlijke kant van het product/de dienst. De volgende generieke kerncompetenties of centrale kernwaarden zijn daarom noodzakelijk:

  1. resultaatgerichtheid
  2. klantgerichtheid
  3. samenwerkingsgericht
  4. proactiviteit
  5. open communicatie

Uiteraard is er sprake van diversiteit in de taakopdrachten van medewerkers: van uitvoering tot project- en programmamanagement. Genoemde generieke kerncompetenties gelden echter voor iedereen. Bovendien is er sprake van een organisatiecultuur waarbij ieders bijdrage wordt gewaardeerd. Waardering is gekoppeld aan de kwaliteit van het door de medewerker geleverde product of dienst.

Ons werknemersprofiel is gericht op het nemen van eigen verantwoordelijkheid in handelen en het maken van afspraken. Dit betekent laagdrempelig kunnen overleggen met de leidinggevende, een grote mate van taakvolwassenheid en zelfstartend vermogen. Met behulp van de diverse personeelsinstrumenten is er daarom systematisch aandacht voor de kerncompetenties.

Meer informatie

(0251) 256 256.

Contact

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Let op: donderdag 27 april en vrijdag 28 april is het Stadhuis gesloten

Telefoon

0251 - 256 256

WhatsApp 

06-11614998

Iets vragen

Volg ons

logo facebookLogo TwitterLogo Instagram