De gemeente Beverwijk en Heemskerk willen de Alkmaarseweg/Rijksstraatweg veiliger maken door het aanbrengen van een knip. Dat is een vaste afsluiting van de weg voor doorgaand autoverkeer. De knip komt tussen de Elzenhof en de Krayenhofflaan. We streven ernaar om de knip eind augustus 2021 bij de start van het nieuwe schooljaar aan te brengen. Automobilisten die van Beverwijk naar Castricum willen of andersom, rijden voortaan over de Binnenduinrandweg. 

In mei 2021 organiseerden de gemeenten Beverwijk en Heemskerk hierover drie bijeenkomsten. We bespraken of er maatregelen nodig zijn om overlast van de knip in de omliggende woonwijken te voorkomen. Hieronder leest u het doel van de maatregelen en wat de gemeenten van plan zijn.

Doel maatregelen

Doel van de maatregelen op de Alkmaarseweg-Noord en Rijksstraatweg is:

  1. Veilige oversteek voor voetgangers
  2. Meer veiligheid voor fietsers
  3. Verlagen aantal auto's per dag naar ca. 3000 — 4000 motorvoertuigen per etmaal
  4. Verlagen snelheid autoverkeer naar maximaal 30 kilometer per uur
  5. Goede bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten

Maerten van Heemskerckstraat: drukte monitoren

We gaan in het derde kwartaal van 2021 monitoren of er meer autoverkeer is op de Maerten van Heemskerckstraat. Op basis van de resultaten kijken we of er maatregelen nodig zijn. 

Wachttijd bij stoplichten Bleriotlaan

Op verzoek van bewoners uit de Pilotenbuurt keken we of we de verkeersregelinstallaties (stoplichten) anders kunnen instellen. Het verkorten van de wachttijd vanuit de Bleriotlaan is niet mogelijk tijdens de spits. Daarvoor is het te druk op de Plesmanweg. 

Links afslaan vanaf de Plesmanweg naar de Alkmaarseweg weer mogelijk

Tegelijk met het aanbrengen van de knip kunnen automobilisten weer vanaf de Plesmanweg linksaf naar de Alkmaarseweg-Noord rijden.

Onderzoek naar rechtsaf slaan vanaf de Plesmanweg/Laan der Nederlanden

We hebben de uitrijstrook voor rechtsaf vanaf de Plesmanweg/Laan der Nederlanden afgesloten. Om doorgaand autoverkeer niet op de Alkmaarseweg te laten rijden maar naar de Binnenduinrandweg te geleiden. Nu de knip er definitief komt, willen we de afslag in de toekomst weer mogelijk maken. Dit nemen we mee in het project Plesmanweg.

Verbetering wegdek Plesmanweg en oversteek Gladiolenlaan

Bewoners van Westertuinen klaagden over geluidsoverlast van de tijdelijke drempel op de Plesmanweg. Ook gaven zij aan dat de fietsoversteek bij de Gladiolenlaan niet veilig is. Beide aspecten nemen we mee in het project Vernieuwing asfalt Plesmanweg. Er komt een meer geleidelijke drempel voor 50km per uur. 

Uitrit Kuikensweg bij Plesmanweg

We gaan binnenkort aan de slag met de aanleg van de doorfietsroute op de Kuikensweg. Hierbij kijken we ook naar verbeteringen van de uitrit van de Kuikensweg voor auto’s. De voorbereiding voor de uitvoering hiervan start in het derde kwartaal van dit jaar.

Verkeersdrukte Hillen Acker onderzoeken

De gemeente Heemskerk gaat in de komende periode de verkeersdrukte op de Hillen Acker onderzoeken. De gemeente gaat daarover in gesprek met de bewoners.

Bel of email gerust als u vragen heeft

U kunt e–mailen naar c.vanderzee@beverwijk.nl of ons bellen via  0251 256 256

Heeft deze informatie u geholpen?