Woensdag 10 februari bracht de Commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Holland, Arthur van Dijk, een ambtsbezoek aan het gemeentebestuur van Beverwijk.

Vanwege de coronacrisis heeft Beverwijk het bezoek anders ingericht. De start was nog als gebruikelijk: een gesprek van de commissaris met het college van Burgemeester en Wethouders. Door de beperkingen van corona is vervolgens niet gekozen voor een werkbezoek buiten de deur. In plaats daarvan organiseerde de gemeente een gesprek met twee ondernemers uit Beverwijk: Dick Burger (BUKO) en George Zapantoulis (de Bazaar). De thema’s die werden besproken waren het ontwikkelen van Bedrijventerreinen en wat betekent de coronacrisis voor jouw bedrijfsvoering. Dit leverde een interessant gesprek op in de raadzaal van het Stadhuis.

Aansluitend ging de commissaris via een online vergadering in gesprek met de gemeenteraad. Dit gesprek ging over de actualiteit en over nieuwe vormen van regionale samenwerking. 

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk: ‘Ik stel het op prijs dat de gemeente mijn ambtsbezoek aan Beverwijk onder de huidige omstandigheden mogelijk heeft gemaakt. Daardoor hebben goede gesprekken met de burgemeester, wethouders en raad kunnen plaatsvinden. Ik heb met belangstelling het gesprek met de ondernemers gevoerd, hoe zij omgaan met de gevolgen van de coronacrisis en om hen een hart onder de riem te steken.’