Commissie behandeling bezwaarschriften

Home > Bestuur > Commissie behandeling bezwaarschriften

Commissie behandeling bezwaarschriften

De gemeente Beverwijk heeft een onafhankelijke Commissie voor bezwaarschriften. De Commissie adviseert het gemeentebestuur over ingekomen bezwaarschriften. Voorafgaand aan dit advies houdt de commissie vaak een hoorzitting, waarvoor de bezwaarmaker, een vertegenwoordiger van de gemeente en eventuele andere belanghebbenden worden uitgenodigd.

Samenstelling

De Commissie die het college adviseert over bezwaarschriften bestaat uit onafhankelijke leden in de volgende samenstelling:

  • De heer drs. L.J. Heijlman (voorzitter)
  • Mevrouw drs. N.C.M. Mulder  (plaatsvervangend voorzitter en lid)
  • De heer mr. W.S. Zorg (lid)
  • Mevrouw mr. G. Bakker (lid)
  • De heer mr. E. van Kampen (lid)

De Commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat. Mevrouw T. Stratmann is de secretaris van de commissie. De Commissie is samengesteld uit leden die onafhankelijk zijn, dat wil zeggen: niet in dienst van of verbonden met de gemeente Beverwijk. De werkwijze en de samenstelling van de Commissie is geregeld in de Verordening  behandeling bezwaarschriften gemeente Beverwijk.

Hoorzittingen en vergaderdata

De hoorzittingen zijn in principe openbaar. Vergaderdata en agenda's van de Commissie zijn openbaar.

Agenda 23 januari 2019

19.00-19.15 uur
Voorbespreking

19.15-19.45 uur
Bezwaar tegen de afwijzing bijzondere bijstand voor de kosten van laminaat, ondervloer, autohuur, verf en dubbele huur

19.45-20.15 uur
Bezwaar tegen het besluit om de verstrekte lening over 2017 op grond van de Bbz in te trekken en terug te vorderen

20.15-20.45 uur
Bezwaar tegen het besluit om de uitkering Participatiewet met ingang van 3 oktober 2018 in te trekken

20.45-21.15 uur
Bezwaar tegen het besluit dat over de periode 1 tot en met 5 november 2018 geen recht op bijstand bestaat.

Volgende vergaderdata:

  • 6 februari 2019
  • 6 maart 2019
  • 20 maart 2019

Neem dan contact op met de secretaris van de Commissie voor bezwaarschriften, mevrouw T. Stratmann via het algemene nummer 0251-256 256.

Contactgevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256
 

WhatsApp 

(tijdens openingstijden)
 

06-11614998


Contact

Openingstijden en adressen

Volg ons

logo facebookLogo Twitter

Logo Instagram