Commissie behandeling bezwaarschriften

Home > Bestuur > Commissie behandeling bezwaarschriften

Commissie behandeling bezwaarschriften

De gemeente Beverwijk heeft een onafhankelijke Commissie voor bezwaarschriften. De Commissie adviseert het gemeentebestuur over ingekomen bezwaarschriften. Voorafgaand aan dit advies houdt de commissie vaak een hoorzitting, waarvoor de bezwaarmaker, een vertegenwoordiger van de gemeente en eventuele andere belanghebbenden worden uitgenodigd.

Samenstelling

De Commissie die het college adviseert over bezwaarschriften bestaat uit onafhankelijke leden in de volgende samenstelling:

  • De heer drs. L.J. Heijlman (voorzitter)
  • Mevrouw drs. N.C.M. Mulder  (plaatsvervangend voorzitter en lid)
  • De heer mr. W.S. Zorg (lid)
  • Mevrouw mr. G. Bakker (lid)
  • De heer mr. E. van Kampen (lid)

De Commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat. Mevrouw T. Stratmann is de secretaris van de commissie. De Commissie is samengesteld uit leden die onafhankelijk zijn, dat wil zeggen: niet in dienst van of verbonden met de gemeente Beverwijk. De werkwijze en de samenstelling van de Commissie is geregeld in de Verordening  behandeling bezwaarschriften gemeente Beverwijk.

Hoorzittingen en vergaderdata

De hoorzittingen zijn in principe openbaar. Vergaderdata en agenda's van de Commissie zijn openbaar.

Agenda 20 maart 2019

19.00-19.15                                        Voorbespreking

19.15-19.45                                        Bezwaar tegen de afwijzing bijzondere bijstand voor de kosten van

                                                           bewindvoering en de kosten van mentorschap.

19.45-20.30                                        Bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor gewijzigd

                                                           uitvoeren bouw berging.

20.30-21.00                                        Bezwaar tegen het besluit het Wob-verzoek niet ontvankelijk te verklaren

                                                           en niet in behandeling te nemen.

21.00-21.30                                        Bezwaar tegen jet besluit het Wob-verzoek niet ontvankelijk te verklaren

                                                           en niet in behandeling te nemen.

Volgende data:
3 april 2019
17 april 2019
1 mei 2019

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de secretaris van de Commissie voor bezwaarschriften, mevrouw T. Stratmann via het algemene nummer 0251-256 256.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

logo facebookLogo Twitter

Logo Instagram