Commissies en besturen

Home > Bestuur > Commissies en besturen

Commissies en besturen

De onderwerpen die in de raadsvergadering aan de orde komen, worden in de regel voorbereid in de raadscommissie. Deze vergadert in een cyclus van drie weken, voorafgaand aan de raadsvergadering (zie de vergaderkalender). De raadscommissie bestaat uit raadsleden en steunfractieleden. Bij een commissievergadering kunt u inspreken op een onderwerp. Dit kunt u aanvragen via griffie@beverwijk.nl of voorgaande aan de vergadering bij de griffier. U krijgt dan maximaal 5 minuten spreektijd.

Raadscommissie 

Roulerende voorzitters: P. Heinink, P.J.M. Weel, T.M.C. Hulscher, B. Gezer, R. Moelee.
Roulerende griffiers: L.A. Wieringa, J.H.M. Schimmel, R.G. Grauwde.
Alle raadsleden en steunfractieleden zijn lid van de raadscommissie.

Agendacommissie

Voorzitter en lid: P.J.M. Weel
Plv. voorzitter en lid: B. Gezer
Leden: M.E. Smit, P. Heinink, T.M.C. Hulscher, R. Moelee
Secretaris: L.A. Wieringa
Plaatsvervangend secretaris: J.H.M. Schimmel

Rekenkamercommissie (RKC)

Externe leden met onderlinge bepaling van het voorzitterschap:
G.A.A. van Rijswijk-van Mook, M.A. van Hesteren, C. Duman.
Leden uit de raad: M. van Vliet, J.W.J. Dorenbos-de Hen
Secretaris: C.T.E.M. Maasdijk

De vergaderingen van de Rekenkamercommissie vinden in beslotenheid plaats.

Commissie Broekpolder

Beverwijkse leden:
C.C. Bilars-Don (tevens voorzitter), B.H. Middendorp, P.J. van Popta, F.S. Bennink, J.W.J. Dorenbos-de Hen, M. Hekman, A.C. van Luijn, H. Ko├žak, K.L.M. Hazeveld.
Secretaris: M.E. Poncin, p/a gemeente Heemskerk, Postbus 1, 1960 AA Heemskerk

Auditcommissie

Voorzitter en lid: Nog nader te bepalen
Plv. voorzitter en lid: Nog nader te bepalen
Leden uit de raad: K.B. Benning, P.J. van Popta, B. Gezer, K.L.M. Hazeveld.
Plaatsvervangend leden: T.J. Tabak, K. Uiterwijk.
Secretaris: A. Wit
Plv. secretaris: S. Bras

De vergaderingen van de auditcommissie vinden in beslotenheid plaats. De taken van de auditcommissie bestaan uit:

  • het doen van aanbevelingen aan de raad voor:
    a. het benoemen van de externe accountant na afloop van het contract met de accountant
    b. het bijbehorende budget
  • Het adviseren van de raad over de reikwijdte van de accountantscontrole
  • Het adviseren van de raad over het vaststellen van de jaarrekening
  • Het adviseren van de raad op het gebied van het risicomanagement van de gemeente.

Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften gemeenteraad

Voorzitter en lid (geen raadslid): L.J. Heijlman
Plv. voorzitter en lid (geen raadslid): G. Bakker
Leden uit de raad: M. van Vliet, C.J. Vroonhof, K. Uiterwijk
Secretaris: T. Stratmann
 

De hoorzittingen zijn in principe openbaar. Vergaderdata en agenda's van de Commissie behandeling bezwaarschriften zijn ook openbaar.

Regionale Raadscommissie IJmond

Beverwijkse voorzitter en lid van de IJmondiale agendacommissie: P.J.M. Weel, C.C. Bilars-Don.
Alle raadsfracties kunnen met 1 afgevaardigde deelnemen aan de discussies in de Regionale Raadscommissie IJmond

Regionale Regiegroep IJmond

Leden: K.B. Benning, K. Berghuis, A. Bal, K. Uiterwijk.

Tijdelijke Raadscommissie Inwonerparticipatie

Adviserend voorzitter: M.E. Smit
Leden uit de raad: H.E.J.J. van Wijk, M. van Vliet, A. Bal, K. Uiterwijk.
Externe leden: F. van Overmeeren, E.A. Kuijpers.

Functionaris Gegevensbescherming

P.B.M. Bakker

Besturen gemeenschappelijke regelingen

Algemeen bestuur Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)

Lid: H.J. Niele-Goos
Plv. lid: H. Erol

Meer informatie

Raadsgriffie (0251) 256 256

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk