Contact met de gemeenteraad

Home > Bestuur > Contact met de gemeenteraad

Contact met de gemeenteraad

U kunt in contact komen met de gemeenteraad door de raadsleden zelf te benaderen of door contact op te nemen met de griffie via (0251-) 256 256 of via e-mail.

Twitter en Facebook

De gemeenteraad is te volgen op Twitter en Facebook.