Lokale regelgeving

Home > Bestuur > Lokale regelgeving

Lokale regelgeving

Bekendmaking regelgeving

De gemeenteraad kan verordeningen vaststellen. Die verordeningen bevatten rechtsnormen die gelden voor u en voor het gemeentebestuur. Bekendmaking van nieuwe verordeningen en wijzigingen gebeurt in het Gemeenteblad.

Overzicht regelgeving

De doorlopende teksten van de verordeningen vindt u op Overheid.nl in het onderdeel Lokale wet- en regelgeving. Die teksten worden in het kader van de dienstverlening aan u gemaakt. Wij doen ons best om dat zo goed mogelijk te doen. Maar alleen de teksten in de bekendmakingen zijn juridisch bindend.

Meer informatie

Juridische zaken (0251) 256 256.