Ontvangen geschenken (college)

Home > Bestuur > Ontvangen geschenken (college)

Ontvangen geschenken (college)

De gemeenteraad heeft op 29 september 2016 de 'Gedragscode integriteit voor de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders gemeente Beverwijk' vastgesteld.

In deze code is vastgelegd dat geschenken die worden ontvangen door de gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester worden gemeld en geregistreerd. Op deze pagina kunt u vinden welke geschenken burgemeester en wethouders hebben ontvangen.