Ontvangen geschenken (college)

Home > Bestuur > Ontvangen geschenken (college)

Ontvangen geschenken (college)

De gemeenteraad heeft op 29 september 2016 de 'Gedragscode integriteit voor de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders gemeente Beverwijk' vastgesteld.

In deze code is vastgelegd dat geschenken die worden ontvangen door de gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester worden gemeld en geregistreerd. Op deze pagina kunt u vinden welke geschenken burgemeester en wethouders hebben ontvangen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk