Open data bestuurlijke stukken (voor 2013)

Home > Bestuur > Open data bestuurlijke stukken (voor 2013)

Open data bestuurlijke stukken (voor 2013)

Op 13 november 2014 heeft de gemeenteraad de motie ‘Open data’ aangenomen. Het college is in de motie opgedragen om open data te publiceren op internet, gebruik maken van gangbare Open standaarden, interfaces en formaten. 

Deze pagina is in ontwikkeling en zal in de komende periode verder worden aangevuld.

Raadsvoorstellen en besluiten

Agenda's, besluitenlijsten en notulen van raad en commissies

Besluitenlijsten College van B&W en besluitenlijsten Burgemeester 

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk