Open data bestuurlijke stukken (voor 2013)

Home > Bestuur > Open data bestuurlijke stukken (voor 2013)

Open data bestuurlijke stukken (voor 2013)

Op 13 november 2014 heeft de gemeenteraad de motie ‘Open data’ aangenomen. Het college is in de motie opgedragen om open data te publiceren op internet, gebruik maken van gangbare Open standaarden, interfaces en formaten. 

Deze pagina is in ontwikkeling en zal in de komende periode verder worden aangevuld.

Raadsvoorstellen en besluiten

Agenda's, besluitenlijsten en notulen van raad en commissies

Besluitenlijsten College van B&W en besluitenlijsten Burgemeester