Overheidsfinanciën vergelijken

Home > Bestuur > Overheidsfinanciën vergelijken

Overheidsfinanciën vergelijken

Gemeente Beverwijk maakt digitaal haar financiële administratie inzichtelijk. Begrotingen, jaarverslagen, inkomsten en uitgaven zorgen voor sturing en verantwoording binnen de overheid. U kunt onze financiële situatie inzien en vergelijken met andere gemeenten op www.openspending.nl.