Raadscommissie leningenportefeuille

Home > Bestuur > Raadscommissie leningenportefeuille

Raadscommissie leningenportefeuille

Onderzoekscommissie leningenportefeuille

De enquĂȘtecommissie leningenportefeuille is klaar met haar werkzaamheden en inmiddels niet meer in functie. De commissie bood haar onderzoeksrapport op 29 juni jl. aan de gemeenteraad. Op 11 juni debatteerde de raadscommissie er vervolgens met de onderzoekscommissie over. In de raadsvergadering van 20 juli 2017 is de commissie onder dankzegging ontbonden.

Hieronder treft u verschillende links die de onderzoekscommissie betreffen. De belangrijkste zijn uiteraard die met het eindrapport van de commissie en die naar de documenten die een rol speelden in het onderzoek. Ook treft u een rechtstreekse link naar de videoverslagen van de openbare verhoren die de commissie in het voorjaar hield.

Voor eventuele vragen over de commissie kunt u zich richten tot de griffie, telefoonnummer 0251 256256.

Wie zaten er in de raadscommisie leningenportefeuille?

De raadscommissie leningenportefeuille bestond uit vijf leden. Deze leden werden gekozen uit het midden van de raad. De volgende leden hadden zitting in de raadscommissie:


Van boven naar beneden, van links naar rechts:
Dhr. C. Backer sr (GemeenteBelangen), dhr. P. Weel (D66), mevr. P. Witte (VVD), dhr. H. Vreugdenhil (PvdA, voorzitter), dhr. P. van Popta (GroenLinks)

Via onderstaande buttons kunt de verhoren terugkijken en verslagen en besproken stukken raadplegen.

Uitzendingen verhoren

Verslagen en besproken stukken verhoren

Downloads

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk