Samenstelling college

Home > Bestuur > Samenstelling college

Samenstelling college

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de stad. De gemeenteraad stelt als rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging de hoofdlijnen van het beleid vast. Het college voert dit beleid uit en is bij veel zaken zelf bevoegd om beslissingen te nemen. De gemeenteraad controleert wel of het college deze dagelijkse bestuurstaken goed uitoefent. Het college komt in de regel iedere dinsdag in besloten vergadering bijeen.


Burgemeester drs. M.E. Smit 

Secretaresse: Gaby Oosterhoff (0251) 256 256

Portefeuille: Veiligheid, bestuurlijke coördinatie en regionale samenwerking, organisatie en strategische communicatie

 • Openbare orde en veiligheid
 • Integrale veiligheid
 • Brandweer en crisisbeheersing
 • Handhaving
 • Integriteit 
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Regionale samenwerking
 • Burgerzaken
 • Strategische communicatie
 • Personeel en organisatie
 • Bedrijfsvoering
 • Internationale contacten


Wethouder T. De Rudder - D66

Secretaresse: Marianne van Hal (0251) 256 256

Portefeuille: Ruimtelijke ordening, Economie, Milieu, Verkeer en Vervoer

 • Ruimtelijke ordening (inclusief bouwen)
 • Stedelijke vernieuwing (waaronder Stadsvisie en Parallelweg)
 • Noordzeekanaalgebied
 • Metropool regio Amsterdam
 • Verkeer- en vervoersbeleid, -infrastructuur (inclusief A22-zone en excusief openbaar vervoer)
 • Economische zaken inclusief detailhandelbeleid
 • Milieu
 • Haven en kades (exclusief project verzelfstandiging haven)

Projecten:

 • Oostelijke doorverbinding 3e fase
 • Centrum

Wethouder H. Erol - GroenLinks

Secretaresse: Marianne van Hal (0251) 256 256

Portefeuille: Sociale Zaken, WMO, Sport, Welzijn, Dierenwelzijn en Informatisering

 • Onderwijs (inclusief passend onderwijs)
 • Natuur- en milieueducatie
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (inclusief sociale teams)
 • Arbeidsmarktbeleid en participatie
 • Coördinatie van de decentralisaties
 • Welzijn
 • Dienstverlening
 • Sociale Zaken
 • Dierenwelzijn
 • Sport
 • Informatisering en automatisering
 • Vluchtelingenopvang

Wethouder J.W.J. Dorenbos - de Hen - PvdA

Secretaresse: Gaby Oosterhoff (0251) 256 256

Portefeuille: Financiën, Volksgezondheid, Wonen, Beleid, Beheer en inrichting openbare ruimte

 • Financiën en belastingen
 • Volksgezondheid
 • Parkeerbeleid
 • Openbaar vervoer
 • Beleid, beheer en inrichting van openbare ruimte:
 • Wonen
 • Groen
 • Wegen
 • Water
 • Riolering
 • Reiniging/afval

Projecten:

 • Plantage
 • Aagtenpark
 • Broekpolder

Wethouder C.G. van Weel - Niesten - CDA

Secretaresse: Gaby Oosterhoff  (0251) 256 256

Portefeuille: Jeugd, Vastgoed, Toerisme en Recreatie,Stadspromotie, Kunst en cultuur, Personeel en organisatie

 • Jeugdzorg
 • Jeugdbeleid
 • Vastgoed en grondbeleid  
 • Verzelfstandiging haven
 • Monumentenbeleid en welstand
 • Toerisme en recreatie
 • Onderwijshuisvesting
 • Stadspromotie
 • Kunst en cultuur (historie)
 • Kust en strand (inclusief visie Wijk aan Zee)
 • Inkoop en aanbesteding

Projecten:

 • Wijkerbaan
 • Binnenduin
 • Stationsgebied
 • Verzelfstandiging haven

Vervangingsregeling burgemeester als bestuursorgaan

1e loco-burgemeester wethouder T. De Rudder
2e loco-burgemeester wethouder H. Erol
3e locoburgemeester wethouder J.W.J. Dorenbos-De Hen
4e locoburgemeester wethouder C.G. van Weel - Niesten

Onderlinge vervangingsregeling collegeleden

 • Burgemeester M.E. Smit wordt vervangen door wethouder T. De Rudder
 • Wethouder T.De Rudder wordt vervangen door wethouder H.Erol
 • Wethouder H.Erol wordt vervangen door wethouder J.W.J. Dorenbos-De Hen
 • Wethouder J.W.J. Dorenbos-De Hen wordt vervangen door wethouder
  C.G. van Weel - Niesten
 • Wethouder C.G. van Weel - Niesten wordt vervangen door wethouder T. De Rudder

Gemeentesecretaris (waarnemend) R. Pirovano 

Eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

Secretaresse: Marianne Sabel (0251) 256 256

Postbus 450, 1940 AL Beverwijk

Contactgevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256

WhatsApp 

(tijdens openingstijden)
 

06-11614998


Contact

Openingstijden en adressen

Volg ons

logo facebookLogo TwitterLogo Instagram