Samenstelling college

Home > Bestuur > Samenstelling college

Samenstelling college

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de stad. De gemeenteraad stelt als rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging de hoofdlijnen van het beleid vast. Het college voert dit beleid uit en is bij veel zaken zelf bevoegd om beslissingen te nemen. De gemeenteraad controleert wel of het college deze dagelijkse bestuurstaken goed uitoefent. Het college komt in de regel iedere dinsdag in besloten vergadering bijeen.


Burgemeester drs. M.E. Smit 

Secretaresse: Gaby Oosterhoff (0251) 256 256

Portefeuille: Bestuurlijke coördinatie en regionale samenwerking, Dienstverlening, Veiligheid en handhaving, Organisatie en Communicatie

 • Openbare orde, veiligheid en handhaving
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Regionale samenwerking
 • Integriteit
 • Internationale contacten
 • Personeel en organisatie 
 • Dienstverlening (Burgerzaken, communicatie, inkoop en aanbesteding)
 • ICT (informatiebeveiliging en automatisering)
 • Privacy en gegevensbeheer


Wethouder mr. S.G. Ferraro (VVD)

Secretaresse: Wendy Daman (0251) 256 256

Portefeuille: Economie, Ruimtelijke Ordening, Wonen en Projecten

 • Economie
 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen (stedelijke vernieuwing)
 • Omgevingswet
 • Bouw
 • Grote projecten (exclusief project Binnenduin) 
 • Haven
 • Parkeerbeleid


 


Wethouder H. Erol (GroenLinks)

Secretaresse: Marianne van Hal (0251) 256 256

Portefeuille: Milieu, Duurzaamheid, Openbare Ruimte, Sport en Financiën

 • Milieu
 • Duurzaamheid
 • Natuur en milieu-educatie
 • Sport
 • Financiën
 • Openbare ruimte: wegen, groen, water en riolering
 • Aandeelhouderschap HVC


 


Wethouder B.G.P. van den Berg (D66)

Secretaresse: Gaby Oosterhoff (0251) 256 256

Portefeuille: Bereikbaarheid en infrastructuur, Werk en Inkomen, Onderwijs, Kunst en Cultuur en Vastgoed

 • Verkeer en vervoer
 • Kunst en cultuur
 • Onderwijs
 • Werk en inkomen en arbeidsmarkt
 • Vastgoed en grondbeleid
 • Dierenwelzijn
 • Project Binnenduin


 


Wethouder H.J. Niele-Goos (CDA)

Secretaresse: Wendy Daman (0251) 256 256

Portefeuille: Sociaal Domein (WMO, Welzijn en Jeugd), Recreatie en Toerisme en Reiniging en afval

 • Sociaal Domein (WMO, welzijn en jeugd)
 • Monumentenbeleid
 • Strand (kust en strand inclusief visie Wijk aan Zee)
 • Recreatie en toerisme
 • Reiniging en afval
 


Vervangingsregeling burgemeester als bestuursorgaan

 • Eerste loco-burgemeester wethouder mr. S.G. Ferraro
 • Tweede loco-burgemeester wethouder H. Erol
 • Derde loco-burgemeester wethouder B.G.P. van den Berg
 • Vierde loco-burgemeester wethouder H.J. Niele-Goos

Onderlinge vervangingsregeling collegeleden

 • Burgemeester drs. M.E. Smit wordt vervangen door wethouder mr. S.G. Ferraro
 • Wethouder mr. S.G. Ferraro wordt vervangen door wethouder H. Erol
 • Wethouder H. Erol wordt vervangen door wethouder B.G.P. van den Berg
 • Wethouder B.G.P. van den Berg wordt vervangen door wethouder H. J. Niele-Goos
 • Wethouder H.J. Niele-Goos wordt vervangen door wethouder mr. S.G. Ferraro


Gemeentesecretaris E. Loenen 

Eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

Postbus 450, 1940 AL Beverwijk

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk