Specifieke kosten college

Home > Bestuur > Specifieke kosten college

Specifieke kosten college

Het college van burgemeester en wethouders geeft u inzicht in de specifieke kosten van bestuur. De kosten zijn onderverdeeld in 4 rubrieken:

  1. Reis- en verblijfkosten (binnen- of buitenlandse dienstreizen)
  2. Kosten van opleidingen, bijscholing en loopbaanbegeleiding
  3. Kosten van contributies en lidmaatschappen
  4. Representatiekosten