Vergadering Raadscommissie 05-09-2019

Plaats:Stadhuis Beverwijk
Tijd:19:30
Voorzitter:T.M.C. Hulscher

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Raadscommissie op donderdag 5 september 2019. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het Stadhuis van Beverwijk gelegen aan het Stationsplein 48, Beverwijk, aanvang 19:30 uur. 
 
0 Besluitenlijst en transcript.
 
1 Opening en mededelingen.
 
2 Vaststelling agenda.
 
3 Rvs. Ontwerp Actieplan geluid 2018-2023.
 

Wethouder H. Erol wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

 
4 Rvs. Erfgoedvisie Koester Erfgoed.
 

Wethouder H.J. Niele-Goos wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

 
5 Rvs. Aanjaagregeling Ondernemersklimaat - voortzetting 2020.
 

Wethouder S.G. Ferraro wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

 
6 Rondvraag en Sluiting.
 

Beverwijk, 30 augustus 2019.

Namens de voorzitter van de agendacommissie,

L.A. Wieringa,

raadsgriffier.

N.B.: De stukken zijn te raadplegen via de website van de gemeente Beverwijk: www.beverwijk.nl . Burgers die niet over een Internetaansluiting beschikken, kunnen de stukken telefonisch opvragen bij de raadsgriffie, onder nummer 0251-256256 of mondeling opvragen bij het publieksbureau van het Stadhuis van Beverwijk, Stationsplein 48. Het publieksbureau is geopend op dinsdag van 09.00 tot 12.30 uur, op donderdag van 09.00 tot 20.00 uur en op overige werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur. De stukken worden dan per post nagezonden.