Vergadering Agendacommissie 26-10-2020

Home > Bestuur > Vergaderingen > Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 26-10-2020

RSS
Locatiegegevens vergadering
Plaats:digitale vergadering Beverwijk
Tijd:19:30
Voorzitter:P.J.M. Weel

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de agendacommissie op maandag 26 oktober 2020. De vergadering vindt digitaal plaats en is voor belangstellenden - op aanvraag bij de griffie - digitaal toegankelijk. Aanvang 19:30 uur.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening.

2 Vaststelling agenda.

3 Mededelingen en Ingekomen stukken.

Aantekening:

- Mededeling: Omwille van de vele aangeboden onderwerpen en de te verwachten bespreekduur wordt voorgesteld om enerzijds een extra raadscommissie te houden op 17 november 2020 en anderzijds een aantal onderwerpen door te schuiven naar december 2020 of later (onderwerpen Rvs. Invest MRA, Rvs. Uitwerken motie expertise TenneT-projecten, Rvs. Haalbaarheidsonderzoek naar (vervangende) huisvesting Integraal Kindcentrum (IKC) IJmond, Initiatiefvoorstel Kinderburgemeester).

- Ingekomen stuk: Behandeladvies ingekomen stuk voor de raad van raadslid Peter Weel, voorzien van advies griffie.

4 FIN Raadscommissie 5 november 2020 (Vaststellen).

Aantekening:

Vaststellen agenda.

Bijgevoegde documenten

5 Extra Raadscommissie 17 november 2020 (Vaststellen).

Aantekening:

Vaststellen agenda.

Bijgevoegde documenten

6 Raadscommissie 19 november 2020 (Vaststellen).

Aantekening:

Vaststellen agenda.

Bijgevoegde documenten

7 Lange Termijn Agenda.

Aantekening:

Bespreken LTA.

Bijgevoegde documenten

8 Indeling voorzitters raadscommissies.

Aantekening:

Voorgesteld wordt om in beginsel het schema voor 2020 te hanteren. Tevens moet de extra commissie van 17 november worden bemenst. 

Voorstel voor de indeling voor november 2020 wordt daarmee:

- 5 november T.M.C. Hulscher;

- 17 november P.J.M. Weel;

- 19 november R. Moelee.

9 Werkafspraken agendacommissie (intern/extern).

10 Afsprakenlijst vorige vergadering agendacommissie.

Bijgevoegde documenten

11 Rondvraag en Sluiting.

Beverwijk, 21 oktober 2020,

Namens de voorzitter van de agendacommissie,

L.A. Wieringa

Griffier.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk