Vergadering Gemeenteraad 24-09-2020

Home > Bestuur > Vergaderingen > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 24-09-2020

RSS
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Online
Tijd:19:30
Voorzitter:M.E. Smit

OPROEP / voorlopige AGENDA voor de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beverwijk op donderdag 24 september 2020, aanvang 19.30 uur online via het programma Microsoft Teams. Deze vergadering zal wel op de gebruikelijke wijze via de website te volgen zijn.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst en transcript.

1 Vaststelling agenda.

2 Vragen van raadsleden.

3 Mededelingen en ingekomen stukken.

Bijgevoegde documenten

4 Installatie nieuwe raadsleden en steunfractielid.

Aantekening:

De te installeren raadsleden zijn de heren R.P.M. Hopman en R.M. Vessies. Het te installeren steunfractielid is de heer M. Meijer.

5 Rvs. Lokale steun Kenter Jeugdhulp.

Aantekening:

Dit agendapunt wordt behandeld als hamerstuk. N.B.: De bijlage INT-20-56653 is onder geheimhouding aan de gemeenteraad aangeboden en het stuk is derhalve alleen voor raads- en steunfractieleden in te zien op de raadsgriffie.

Bijgevoegde documenten

6 Rvs. Aanwijzen functionaris gegevensbescherming.

Aantekening:

Dit agendapunt wordt behandeld als hamerstuk.

7 Rvs. Kredietaanvraag voor vervanging afsluitbomen bij strandopgangen Wijk aan Zee en bekrachtiging geheimhouding.

Aantekening:

Dit agendapunt wordt behandeld als hamerstuk. N.B.: Dit raadsvoorstel is onder geheimhouding aan de gemeenteraad aangeboden en het stuk is derhalve alleen voor raads- en steunfractieleden in te zien op de raadsgriffie.

8 Rvs. Verordening Kunstcommissie Beverwijk.

Aantekening:

Dit agendapunt wordt behandeld als hamerstuk.

9 Rvs. Aanwijzing van een lokale publieke media instelling.

Aantekening:

Dit agendapunt wordt behandeld als hamerstuk.

10 Rvs. Aansluiting regionale samenwerkingsverbanden bij Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.

Aantekening:

Dit agendapunt wordt behandeld als hamerstuk.

11 (Nieuw) Rvs. Samenwerking verbinding A8-A9.

Aantekening:

Wethouder B.G.P. van den Berg wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

12 Rvs. Kadernota onderwijsachterstandenbeleid 2020-2023.

Aantekening:

Wethouder B.G.P. van den Berg wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

13 Rvs. IJmondsamenwerking.

Aantekening:

Burgemeester M.E. Smit wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

13A Motie vreemd fractie Vrij!

Bijgevoegde documenten

14 Sluiting.

Beverwijk, 11 september 2020

De burgemeester van Beverwijk,
 
 

drs. M.E. Smit


N.B.: De openbare vergaderstukken zijn te raadplegen via de website van de gemeente Beverwijk: www.beverwijk.nl . Burgers die niet over een Internetaansluiting beschikken, kunnen deze stukken telefonisch opvragen bij de raadsgriffie, onder nummer 0251-256256.  De stukken worden dan per post nagezonden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk